Styremøte/2012-03-22

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 17:29, 27 March 2012 by Oysteini (talk | contribs) (skrevet referat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2012-03-22 klokken 17:20
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, andreao, gombos, olechrin
Referent: oysteini

2012-09. Konstituering

Følgende styreverv blir tildelt:

 • Kasserer: oyvinlek
 • Sekretær: oysteini

2012-10. Internhusleie

I en ny epost fra Anders Christensen har vi fått vite at IDI har sagt fra seg lokalene våre, og at IME skal ta en avgjørelse om hvilke lokaler de gir fra seg i april.

torjehoa kontakter Vegard Kildal på IME for å avtale et møte, sammen med NVG.

2012-11. Hardwareinnkjøp

lysfontene er død og bør erstattes. torjehoa har satt opp to mulige forslag til ny maskin, til henholdsvis ca 3000 og ca 7000 kr.

Det vedtas at vi vil kjøpe en ny maskin til ca 3000-4000 kr. torjehoa sørger for at maskinen blir kjøpt.

Harddisken til kvikk er død. torjehoa foreslår å kjøpe noen ekstra disker for å ha i reserve. Det vedtas at vi bare kjøper én ny disk for å erstatte den i kvikk.

2012-12. Bøker

gombos har hentet inn forslag til bokinnkjøp fra PVV-ere. Forslag:

 • Hetland: Python algorithms
 • Learn you a haskell for great good
 • Code complete
 • The D programming language
 • On the edge: ny versjon
 • Effective C++
 • C++ FAQ
 • GL 4.0
 • OpenGL-bok (uspesifisert)
 • Programming in Go
 • Terry Pratchett: Discworld-bøker, Nation
 • Hall of Fame-bøker med Don Rosa

Det besluttes at vi kjøper følgende bøker:

 • Hetland: Python algorithms
 • Learn you a haskell for great good
 • The D programming language

gombos får ansvar for å kjøpe inn disse.

Det er dessuten interesse i styret for å kjøpe en OpenGL-bok og boken «Programming in Go». Styret ber andreao finne en passende OpenGL-bok. Styret vil vente med å ta en avgjørelse om «Programming in Go» til boken har kommet ut.

gombos foreslår at vi abonnerer på et Linux-blad. andreao ber gombos komme med et konkret forslag til et blad, som styret kan vurdere på et fremtidig møte.

2012-13. Storcash

torjehoa korrigerer organisasjonstypen vi er registrert med hos Storcash.

2012-14. Hakkehelg

andreao og oysteini har sett på et mulig opplegg for programmeringskonkurranse som vi kan ha istedenfor hakkehelg, og orienterer kort om dette til styret. Vi vil prøve å få til en slik konkurranse i et fremtidig semester.

2012-15. MDBOH

PVVs nye medlemsdatabase, MDBOH, har nå vært i bruk omtrent ett år.

Vi vil begynne å deaktivere brukere som ikke har betalt kontingent. Vi skal sende ut advarsler til alle som ikke har betalt, og etter hvert deaktivere dem. torjehoa sørger for at dette blir gjort.

2012-16. Eventuelt

(a) Ordensreglement og rydding

Styret applauderer andreao og torjehoa, som satte i gang en rydding av PVV i forrige uke.

andreao fortsetter som ryddeansvarlig og ansvarlig for å lage et ordensreglement.

gombos påpeker at vi må bestemme oss for å kaste enkelte ting.

Møtet heves klokken 18:10.