Styremøte/2011-09-13

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 15:47, 13 September 2011 by Andreao (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styremøte tirsdag 13. september 2011

Til stede: andreao, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad

sak 0: Planlegging av halvårsmøte

  • oysteini skriver styrets rapport, og sender til resten av styret for godkjenning.
  • torjehoa endrer litt på budsjettet; øker støtte med 2000 og øker trivselsutgifter med 2000.
  • oysteini dytter på drift og cert.
  • inebeate passer på at valgkomiteen kommer.
  • oysteini sender ut endelig innkalling.

sak 1: Rom

Anders Kristensen har fortalt at NTNU skal innføre internhusleie, som gjør PVVs lokaler til en utgiftspost for IDI. PVV er ikke veldig sterkt knyttet til IDI, og IDI kan finne på å bare stryke oss fra budsjettet :'(. Vi har god tid på oss, og det er lurt at vi skaffer oss litt kontakter med de andre organisasjonene som har lokaler på NTNU.

sak 2: Eventuelt

Nye styre etter halvårsmøtet må sende ut betalingsinformasjon til de ikke-betalende medlemmene. De må også være klar over internhusleiesaken nevnt over. Ingen sofa er funnet ennå.