Styremøte/2011-08-30

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 16:03, 30 August 2011 by Andreao (talk | contribs) (Styremøte tirsdag 18. mai 2011)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styremøte tirsdag 18. mai 2011

Til stede: andreao, andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad

sak 0: Halvårsmøte

Dato er satt til 20.9.2011. Øke medlemsavgiften til 50kr for å kunne søke om støtte fra SiT og andre. oysteini sender ut innkalling med saksliste Livstidsmedlemskap er ikke nevnt i lovverket, men ble visstnok vedtatt på et halvårsmøte for herrens år siden. Vi må få dette inn.

sak 1: Kurs

andrfla og torjehoa tar ansvar for blesting for det første kurset.

sak 2: Oppdatering av styret i Brønnøysundregisteret

Styret ikke oppdatert i Brønnøysundregisteret, og lykkebo står fortsatt oppført som leder. lykkebo fikser.

sak 3: Hakkehelg

Flyttes til 7.-9. oktober. torjehoa endrer plakaten.

sak 4: Ny sofa

Sofaen faller fra hverandre. trygvrad har funnet en kandidat. Han får fullmakt til å kjøpe sofa til rundt 4k.

sak 5: Eventuelt

oysteini skal dytte på valgkomiteen. Søknadsfrist for støtte fra SiT er 1. oktober. Styret må ta opp denne saken på første styremøte etter halvårsmøtet.