Styremøte/2010-09-29

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 16:54, 4 October 2010 by Andreao (talk | contribs) (Flyttet fra feil dato.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styremøte onsdag 29. september 2010

Til stede: lykkebo, oysteini, almelid, andreao

Halvårsmøte

  • Gikk gjennom sakene punkt for punkt.
  • Må minne CERT på at rapporter må framlegges, og valgkomité på deres ansvarsoppgaver.
  • Leder skal skrive styrets rapport.
  • Betalingsfristen for kontingent bør settes senere for å unngå at folk er på ferie. Styret foreslår følgende nye tider:

1. august sendes kontingentfaktura per epost til alle aktive vanlige medlemmer som ikke har betalt kontingent for neste år. Betalingsfristen er 1. september. 8. september sendes påminnelse med varsel om sperring av brukerkonto til medlemmer som har fått faktura men ikke betalt. 15. september blir medlemmer som ikke har betalt deaktivert, og brukerkontoene deres blir sperret.

Annet

  • Bør klage til Samsung på sviktende skjermer. Elmsly skal løpe gjennom regnskapet, og lykebo skal sende e-post.
  • Hardwarekjøp ble diskutert. Styret godkjenner kjøp av en ny terminal, ~5000kr, og en skjerm, ~1500kr. lykkebo tar ansvar.
  • Ønsker å skaffe en ny TV. Foreslås å kjøpe en liten og søt mediaboks, og flytte lysfontene inn på terminalstua.
  • Trenger en tur på IKEA for å kjøpe nytt TV-bord og hyller til kopper og kar. Disse kjøpene er godkjent av styret.