Styremøte/2009-09-01

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 13:02, 14 September 2009 by Andreahy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: PVV<
> Dato: 1. September 2009<
> Innkalt: Styret<
> Tilstede: orjane, tirilane, oysteini, andreahy, almelid, lykkebo Referent: lykkebo

Sak 1: Kasserersaken

Andreas informerer om bankens kranglefakter. orjane er lei av Fokus Bank sine dårlige vilkår og foreslår å bytte bank. Forslaget støttes.

almelid foreslår å opprette en organisasjon først, så skifte bank senere. Forslaget støttet. Vi skal registrere oss, og vi skal undersøke kravet om stiftelsesdokument-- trengs det? PVV er en gammel organsisasjon; det virker kunstig å lage et nytt med dagens styre. lykkebo sender brev til Brønnøysundsregisteret om saken.

Sak 2: Halvårsmåte

Foreslås å holdes tirsdag om 3 uker. Innkalling skjer idag. Valgkomiteén må proddes. Styremøte holdes om 2 uker, 1 uke før styremøtet. Rom reserveres.

  • Styrets rapport
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Driftsrapport

Sak 3: Ordensreglement

Nåværende reglement er utdatert. Vi trenger et nytt. almelid sender en mail til aktive med forslag om ting-- vi håper på respons.

Sak 4: Eventuelt

  • orjane synst informasjonsflyten har vært litt for dårlig. Han synst vi bør ha

ting på mail, for bevaring av historiske data.

  • tirilane vil gjerne ha en dato gjerne en uke frem i tid. Forslaget støttes.