Difference between revisions of "Styremøte/2009-09-01"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
 
Line 2: Line 2:
 
Dato: 1. September 2009<<BR>>
 
Dato: 1. September 2009<<BR>>
 
Innkalt: Styret<<BR>>
 
Innkalt: Styret<<BR>>
Tilstede: <code><nowiki>orjane</nowiki></code>, <code><nowiki>tirilane</nowiki></code>, <code><nowiki>oysteini</nowiki></code>, <code><nowiki>andreahy</nowiki></code>, <code><nowiki>almelid</nowiki></code>, <code><nowiki>lykkebo</nowiki></code>
+
Tilstede: <code><nowiki>orjane</nowiki></code>, <code><nowiki>tirilane</nowiki></code>, <code><nowiki>oysteini</nowiki></code>, <code><nowiki>andreahy</nowiki></code>, <code><nowiki>almelid</nowiki></code>, <code><nowiki>lykkebo</nowiki></code><<BR>>
Referent: <code><nowiki>lykkebo</nowiki></code>
+
Referent: <code><nowiki>lykkebo</nowiki></code><<BR>>
  
 
== Sak 1: Kasserersaken ==
 
== Sak 1: Kasserersaken ==
Line 10: Line 10:
 
almelid foreslår å opprette en organisasjon først, så skifte bank senere.
 
almelid foreslår å opprette en organisasjon først, så skifte bank senere.
 
Forslaget støttet. Vi skal registrere oss, og vi skal undersøke kravet om
 
Forslaget støttet. Vi skal registrere oss, og vi skal undersøke kravet om
stiftelsesdokument-- trengs det? PVV er en gammel organsisasjon; det virker
+
stiftelsesdokument -- trengs det? PVV er en gammel organsisasjon; det virker
 
kunstig å lage et nytt med dagens styre.  lykkebo sender brev til
 
kunstig å lage et nytt med dagens styre.  lykkebo sender brev til
 
Brønnøysundsregisteret om saken.
 
Brønnøysundsregisteret om saken.

Revision as of 13:03, 14 September 2009

Sted: PVV<
> Dato: 1. September 2009<
> Innkalt: Styret<
> Tilstede: orjane, tirilane, oysteini, andreahy, almelid, lykkebo<
> Referent: lykkebo<
>

Sak 1: Kasserersaken

Andreas informerer om bankens kranglefakter. orjane er lei av Fokus Bank sine dårlige vilkår og foreslår å bytte bank. Forslaget støttes.

almelid foreslår å opprette en organisasjon først, så skifte bank senere. Forslaget støttet. Vi skal registrere oss, og vi skal undersøke kravet om stiftelsesdokument -- trengs det? PVV er en gammel organsisasjon; det virker kunstig å lage et nytt med dagens styre. lykkebo sender brev til Brønnøysundsregisteret om saken.

Sak 2: Halvårsmåte

Foreslås å holdes tirsdag om 3 uker. Innkalling skjer idag. Valgkomiteén må proddes. Styremøte holdes om 2 uker, 1 uke før styremøtet. Rom reserveres.

  • Styrets rapport
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Driftsrapport

Sak 3: Ordensreglement

Nåværende reglement er utdatert. Vi trenger et nytt. almelid sender en mail til aktive med forslag om ting-- vi håper på respons.

Sak 4: Eventuelt

  • orjane synst informasjonsflyten har vært litt for dårlig. Han synst vi bør ha

ting på mail, for bevaring av historiske data.

  • tirilane vil gjerne ha en dato gjerne en uke frem i tid. Forslaget støttes.