Styremøte/2009-02-20

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 19:11, 20 February 2009 by Lykkebo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Møtet holdes 20. Februar 2009

Ny posisjon i styret

Bibliotekar innføres.

Konstituering

Bibliotekar: tirilane melder seg frivillig. Kasserer: andreao Sekretær: lykkebo

Bokkjøp

  • oysteini foreslår «Princeton Companion to Mathematics»: Kjøpes
  • almelid foreslår «Surely you're joking» og «QED»: Kjøpes
  • tirilane foreslår «Linux Administration -- A Beginner's Guide»: Kjøpes

Bibliotekaren kjøper inn bøkene.

Kjøp av nye arbeidsstasjoner

10,000 NOK settes av og vi kjøper komponenter som vi har bestemt før.

Kjøp av ny filserver

20,000 NOK settes av til ny server. Ørjan undersøker om maskinen fra Samfundet er aktuell.

Finn ut hvorfor PVV får tapirrabatt, som etterspurt på halvårsmøtet

Vi vil ikke forstyrre Tapir, fordi tapir kan bli klar over at vi ikke skal ha penger. Biblotekaren sjekker med bibliotek. Leder sjekker litt i gamle referater.

Bokdatabase

Vi har sett på noen ferdige løsninger. De er enten for store, eller for små. Vi diskuterer ting om å lage noe selv. Vi diskuterer obskure protokoller. Vi diskuterer opphavsrett. Vi diskuterer masse problemer som ikke er relevante før vi er klare med å et eget opplegg. Det er generell enighet om å lage ting selv.

Eventuelt

Ørjan foreslår 3000 som innkjøpstak for 2 nye disker til [ny-gamle] Echelon (loghost).

Kasserer sjekker om PayPal er en sak og om vi skal få oss et kreditt.

Medlemsdatabasen etterspørres. Vi sukker i kor.