Difference between revisions of "Styremøte/2008-01-29"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (2 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:39, 5 March 2010

Describe Styremøte/2008-01-29 here.

1. Februar 2008


1. Lovendringsforlag > Ingenting protester har ankommet. Styret støtter loven.

2. Revidert budsjett. > Vi reviderer inn NUCC i budsjettet, mengde penger overlates til kasserer.

3. Rapporter > Rapporter blir purret. Styret/Drift/CERT. > (sendes til drift, aktive, pvv)

4. Tekanne > Tekanne kjøpes, ~200. Noken(tm) finner en og kjøper.

5. Toner til printer > Må kjøpes.

6. Eventuelt Whiteboard: finn, kjøp. Initiativ! Revisor: Fiksa.