Styremøte/2008-01-18

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 22:39, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (5 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Alle til stede, LAUNCH!

Vi spiser pizza.

1. Lovendringsforslag: Livstidsmedlemsskap

ørjan skriver forslag, sender til styret, styret nittpicker på prisen. Prisen settes til 1024 kr.

2. NUCCC

Odd Rune blir putta som NUCCC-general. Det betyr i prinsippet at han skal dytte på andre for å få NUCCC til å skje.

Odd Rune sørger også for å hanke inn folk.

3. Halvårsmøte

Februar 14. blir satt som møtedato.

4. Perl/regexp-kurs

Atmel er i tenkeboksen. Saken er i prinsippet ute av PVV sine hender. Knut har dialog med Atmel.

5. Ship-simulator

Send ut en epost som ber folk om å sende epost til styret om dei vil være med.

6. Whiteboard

Vi vil ha whiteboard. Odd Rune finner et whiteboard, Knuta har bil. Vi kjøper.

7. Trenger PVV UPS på Decibel

Knuta foreslår å kjøpe kungfu-variant. Vi kjøper en med passe futt i som kan drive ting og tang. Vi må leite litt meir.

8. Mail om abuse

Vi vil på generell basis minne han (som det kom inn klage på) om å være snill og grei. Prøv å bli venner.

9. Eventuelt

Knuta vil ikke drifte alt selv, så vi må forsøke å få litt friskt blod. Der letes med lykter.