Difference between revisions of "Styremøte/2007-09-21"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (3 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:45, 5 March 2010

Styremøte 21. september

1. Konstituering

Kasserer: Ørjan, Sekretær: Odd Rune, Knut&Eirik: Styremedlemmer

2. Verkstedpenger til Einar?

Han fortsetter med det.

3. Annan på nett

Ørjan ønsker 1000kr. til å få Annan på nett. Styret er enige om at dette er en verdig sak. Penger allokert.

4. Timini vil ha/hoste boks.

Styret mener at dette ikke er noe PVV skal ta seg av. Forespørsel avvises. Knuta henviser dem til NVG eller deres fakultet.

5. Skjermer

Vi trenger 3 skjermer til. Det blir kjøpt. Ørjan tar seg av allokering av midler fra budsjettposter til innkjøp. Ørjan blir satt til å kjøpe skjermer, og får beskjed av styret til å holde seg røffli rundt 12.000.

6. Nyhetsbrev

Ekstraordinært informasjonsbrev dyttet til alle brukere? Sende ut et brev som minner om ting som wiki, maildir, div. tjenester. Ørjan skriver et brev, vi ser over utkast på neste styremøte.

7. Bokkjøp

On the edge: Commodore 64 kjøpes. ($20). Dragebøkene: lilla, rød og grønn kjøpe. Matematikkleksikon: Vi kjøper kunnskapsforlagets. Onkel Skrues liv (engelsk versjon).

8. Eventuelt

UPS ..blir ikke kjøpt helt enda. Vi skal se litt mer på saken.

SVN-server ..finst egentlig ikke. Men det finst workarounds. Vi avventer saken.

Knuta kjøpte skruer for 535kr. Knuta lurer på om han kan få dem. Det får han.

Ørjan brukte 220kr på dymoting. Vil ha igjen penger. Det er okk.