Styremøte/2007-08-22

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 22:45, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (5 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: PVV<
> Tid: 2007-08-22 17:15<
> Innkalt: Styret<
> Til stede: `eirikald`, `orjane`, `runasand`, `tirilane`<
> Referent: `tirilane`

2007-25: Halvårsmøte

Vi skal ha halvårsmøte den 13. september. eirikald skal kalle inn i dag.

Lovendring

Forslag til lovendring på halvårsmøtet: Reglen om at styrets bestemmelser ikke er gyldige dersom det ikke ligger på News. Vi vil fjerne denne.

Engangsmedlemsskapsavgift

Dersom vi regner med 1 % rente, vil en medlemsavgift betalt på 4242 kroner gjelde uendelig lenge, takket være nåverdi. Dette er økonomisk mulig, og er arbeidssparende for kasserer. Men oppegående medlemsdatabase er å foretrekke først. Skal ta det opp som forslag på halvårsmøtet, og eventuelt få det gjennom om et halvt år.

2007-28: Statusrapport NUCCC08

runasand har tenkt å kalle inn til infomøtet etter halvårsmøtet. Har vært i kontakt med Alan Cox for å holde foredrag. Han vil ha dekket flybilletter og et sted å sove, ingen krav om standard. Høre med Google Trondheim? ARM? Har hørt om Lyche er tilgjengelig for varm lunsj og lignende. Dette skal kunne ordnes. Design av logo, webside og slikt blir ordnet av venninne i Oslo. Skal se om hun kan få betaling etter hvert. Har planer om å holde NUCCC den andre helgen i april. Skal holde NUCCC-møte etter halvårsmøtet. Skal bli enige om ting da.

2007-29: Skal vi hoste Nabla-boksen?

Den er allerede satt opp. Alt er ordnet, og styret er enig.

2007-30: Skal vi hoste poy.no?

Egentlig en privatboks, men med tilknytning til NTNUI Dans. Det går en del båndbredde, for det er en ressurs for hele verdens dansemiljø. Men har alfborge boks her, kan vi kanskje få ham til å holde vim-kurs. Styret er enige om at vi skal hoste boksen.

2007-31: Formelle krav til hostede bokser

Det skal skrives et reglement. Utsettes til neste styremøte.

2007-32: Kjøpe verkstedsutstyr

arntrich har uttrykt ønske om nye deler til loddestasjonen. Lar det inngå i et større verkstedsinnkjøp. Bør finne ut hva vi trenger av verkstedsutstyr, og ordne en organisering, samt innkjøp av manglende.

2007-33: Kjøpe mer disk til nosferatu

Både full og incr trenger disk. Vi skal se på hva som tar så stor plass, og se på hvor mye disk koster, hvor det skal kjøpes og hvor mye. orjane skal kjøpe en disk før neste styremøte, så sant prisen er akseptabel.

2007-34: Kjøpe Gbit-switch

Skal kikke på switcher fram til neste styremøte.

2007-35: Eventuelt

Mirror

Fikk beskjed av ITEA å bruke båndbredden vår. Så da kan vi sette opp en mirror. 200 Mbit-kort holder nok. Uvisst hva vi skal mirrore. Vil gjerne ha sponsing av mange SCSI-disker til en 450 eller 250, så kan vi bruke denne. Bør sette opp RAID. Men bør være forsiktige med å be om sponsing så tett opptil NUCCC, i tilfelle vi ikke får penger til sistnevnte. Hadde vært gøy etter at Gbit-switch er klart. Vi vil ha mirror, men praktisk gjennomføring utsettes.