Difference between revisions of "Styremøte/2007-02-13"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(hierarki på vei inn)
 
m (4 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:42, 5 March 2010

Sted: PVV<
> Tid: 2007-02-13 17:00<
> Innkalt: Styret<
> Til stede: `einarr`, `eirikald`, `knuta`, `orjane`, `runasand`, `tirilane`<
> Referent: `einarr`

2007-05: PVVs 20-års-jubileum

Runa informerer. ...og er nå utnevnt til leder for jubileumskomitéen. Tiril er også med i komitéen under egenskap av å være like gammel som PVV.

2007-06: Pondus og M

Vi tegner abonnement på både Pondus og M. I samme åndedrag undres vi fortsatt over hvor Scientific American har blitt av. De har trekt penger, men vi har ikke sett noe til bladet.

2007-07: mdb-ng

Einar informerer om innlegging av brukere.

2007-08: Nøkkelliste

Eirik tar ansvar og sjekker med SS og aktive for å få oversikt over hvem som har nøkkel.

2007-09: Vil PVV avholde NUCCC

Runa sjekker om Ping vil ha NUCCC, siden vi hadde det i 2004. Vi er i utgangspunktet interesserte i å avholde.

2007-10: Halvårsmøte

Ingen nye saker er styret i hende. Styret tilføyer følgende nye punkt 13 som forskyver de etterfølgende punktene; «Ønsker vi å arrangere NUCCC?»

2007-11: Arbeidsstund

2007-12: Eventuelt

Styret skled ut i usakligheter, men kom såvidt innom abonnementer. Ingen konkrete nye forslag, dog.