Styremøte/2006-02-08

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 22:38, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (5 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: PVV
Tid: 2006-02-08 17:00
Innkalt: Styret
Til stede: einarr, eirikn, knuta, spreeman, titlesta
Referent: einarr

2006-05: Oppfølging fra forrige møte

Backup

Leder har fylt / på decibel med logger, men har glemt å analysere dem før møtet i dag. Kjapp analyse under møtet viser at de daglige endringene er på 20 til 25 GB, hvorav 80% av størrelsen er på grunn av mail. Utnyttet diskplass på decibel er for tiden 300GB, og 20 til 25 GB er derfor en relativt betydelig mengde. Disse vil bli marginalisert dersom man klarer å gå over fra mbox til maildir.

Et av de større problemene med å gå over til maildir er i dag IMAP, fordi dovecot ikke liker å servere både mbox og maildir fra samme server. Dette er et PVV-spesifikt problem fordi mail leveres til hjemmeområdet til brukerne, og derfor virker ikke dovecots magi helt som den skal. einarr sjekker om dovecot har fått ny og oppgradert magi som tar høyde for PVV-type løsninger.

Yahoo-boksene våre har ikke plass til nok disker til at de kan bli aktuelle som backup-bokser. Ny boks må vurderes kjøpt, samt disker og kontroller til denne. Vi antar totalprisen vil bli 10-12kNOK, og spreeman og eirikn undersøker hvordan dette blir ift. maskinvarebudsjettet.

Mus/Tastatur

Vi har hatt nye tastaturer og mus på kobben og grubgrub for å måle stemningen blant brukerne. Bortsett fra einarr og et par andre er det ingen som liker det flate Logitech UltraX-tastaturet, og vi velger derfor å kjøpe inn det Logitech Deluxe samt UltraX-mus. Innkjøpsansvarlig (titlesta) får i oppgave å kjøpe inn 8 nye sett til bruk på PVVs arbeidsstasjoner.

2006-06: Halvårsmøte

Det nærmer seg halvårsmøte, og innkalling er sendt ut på mail til drift, aktive og styret. Styret og driftskoordinator har arbeidsmøte torsdag 2006-02-17 klokken 17:15 og utover for å forberede møtet.

2006-07: Eventuelt

Kurs

andreasd kom inn på møte og hintet om kurs og sånt. Neste kurs blir c-kurset til oyving som er satt til tirsdagen etter halvårsmøtet.