Search results

Jump to navigation Jump to search
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, gombos<br> Vi velger torjehoa som kasserer og oysteini som sekretær.
  267 bytes (32 words) - 14:37, 21 September 2012
 • Styret består nå av: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin, andrfla. Til stede: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin.
  366 bytes (47 words) - 17:58, 11 October 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, chrishoh, aleksanw, ilsegv, oysteini<br> chrishoh velges som ny kasserer. torjehoa skal sørge for å få
  394 bytes (50 words) - 07:26, 22 September 2013
 • Til stede: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin, andrfla - LaTeX, mulig torjehoa, orbekk
  1 KB (141 words) - 14:31, 2 December 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, gombos<br> torjehoa foreslår dessuten at vi kjøper inn noen nye tastaturer og en
  2 KB (278 words) - 15:14, 6 November 2012
 • Til stede: andreao, andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad * torjehoa kasserer
  811 bytes (123 words) - 12:34, 7 March 2011
 • '''Til stede''': oyvinlek, torjehoa, chrishoh, olechrin, oysteini<br> Vi velger torjehoa til kasserer og oysteini til sekretær.
  793 bytes (130 words) - 15:58, 21 February 2013
 • oysteini og torjehoa stiller. * torjehoa: 4
  948 bytes (131 words) - 07:02, 12 October 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, gombos<br> torjehoa skriver styrets rapport.
  1 KB (176 words) - 14:09, 11 September 2012
 • Til stede: andrfla, aleksanw, oysteini, torjehoa, trygvrad ...vi bør klare å beholde lokalene, selv om innstituttet trekker seg ut. Men torjehoa legger til at vi må fortsette å føre saken.
  1 KB (219 words) - 19:56, 20 September 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, olechrin, chrishoh, oysteini<br> * 3. oktober: LaTeX (torjehoa)
  1 KB (188 words) - 18:28, 21 August 2013
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, andrfla, oysteini<br> torjehoa og aleksanw sørger for å gjøre ferdig regnskapet for 2011 innen halvårs
  2 KB (340 words) - 14:09, 10 February 2012
 • Til stede: andreao, andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad andrfla og torjehoa tar ansvar for blesting for det første kurset.
  1 KB (168 words) - 16:03, 30 August 2011
 • Til stede: aleksanw, oysteini, torjehoa, trygvrad, andreao Neste år også? Raport 2. april. torjehoa og knuta er styremedlemmer.
  1 KB (179 words) - 18:47, 27 September 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, gombos, olechrin<br> torjehoa, oyvinlek og aleksanw har begynt på et utkast til søknad om
  3 KB (434 words) - 15:19, 28 August 2012
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, chrishoh<br> torjehoa ber driftskoordinator og CERT om å skrive sine respektive
  930 bytes (144 words) - 14:40, 11 September 2013
 • passer for oysteini og torjehoa. oyvinlek foreslår at chrishoh og torjehoa sammen gjør ferdig
  2 KB (264 words) - 13:38, 21 January 2014
 • Til stede: andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad
  553 bytes (80 words) - 16:11, 12 April 2011
 • Til stede: andreao, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad * torjehoa endrer litt på budsjettet; øker støtte med 2000 og øker trivselsutgifte
  1 KB (156 words) - 15:47, 13 September 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, andreao, gombos, olechrin<br> torjehoa kontakter Vegard Kildal på IME for å avtale et møte, sammen
  3 KB (478 words) - 17:29, 27 March 2012

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)