Search results

Jump to navigation Jump to search
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, chrishoh, aleksanw, ilsegv, oysteini<br> chrishoh velges som ny kasserer. torjehoa skal sørge for å få
  394 bytes (50 words) - 07:26, 22 September 2013
 • '''Til stede''': aleksanw, chrishoh, ilsegv, oyvinlek<br> chrishoh har forslag til lovendringer, og vil klargjøre disse slik at
  2 KB (264 words) - 13:38, 21 January 2014
 • '''Til stede''': oyvinlek, aleksanw, ilsegv, chrishoh, oysteini<br> chrishoh skal skrive et utkast til nytt reglement og presentere dette
  1 KB (163 words) - 17:02, 16 October 2013
 • '''Til stede''': chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh, oysteini, oyvinlek<br> chrishoh forklarer hva begrepet «break a leg» betyr.
  2 KB (372 words) - 15:23, 19 March 2014
 • * chrishoh: Christopher Hohler Aleksanw og chrishoh er tellekorps.
  5 KB (635 words) - 18:43, 5 September 2015
 • '''Til stede''': chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh, oysteini, oyvinlek<br> chrishoh velges som kasserer og oysteini som sekretær.
  2 KB (315 words) - 17:22, 19 February 2014
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, olechrin, chrishoh, oysteini<br> chrishoh og torjehoa ser på hvordan avskriving av livstidsmedlemskap
  1 KB (188 words) - 18:28, 21 August 2013
 • chrishoh Ordstyrer: chrishoh
  3 KB (374 words) - 18:16, 13 February 2016
 • * chrishoh: Christopher Hohler * ordstyrer: chrishoh
  4 KB (649 words) - 16:13, 17 September 2014
 • '''Ikke tilstedet''': Chrishoh<br> Kasserer – Chrishoh
  2 KB (300 words) - 12:01, 23 September 2014
 • * chrishoh: Christopher Hohler Kasserer chrishoh presenterer regnskapet for 2013.
  6 KB (910 words) - 09:44, 18 February 2014
 • '''Til stede''': oyvinlek, torjehoa, chrishoh, olechrin, oysteini<br>
  793 bytes (130 words) - 15:58, 21 February 2013
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, chrishoh<br>
  930 bytes (144 words) - 14:40, 11 September 2013
 • * Christopher Hohler (chrishoh): Kasserer
  1 KB (148 words) - 16:49, 13 February 2016
 • * chrishoh: Christopher Hohler chrishoh spør om posten for medlemskontingent bør økes, siden vi
  7 KB (952 words) - 08:11, 22 September 2013
 • Til stede: ''aleksanw'', ''liangzh'', ''jorinad'', ''chrishoh''. Referent: ''aleksanw''
  1 KB (158 words) - 20:16, 15 May 2015
 • * chrishoh: Christopher Hohler chrishoh: nominerer seg selv, liangzh, kulia, chrivi
  3 KB (396 words) - 20:02, 5 March 2015
 • ...01-21 klokken 17:20 Til stede: aleksanw, liangzh, finninde, ilsegv, kulia, chrishoh, jorinad, chrivi.
  1 KB (179 words) - 18:53, 9 February 2015
 • Til stede: aleksanw, liangzh, kulia, jorinad, chrishoh, chrivi. Referent: aleksanw
  1 KB (182 words) - 16:06, 14 May 2015
 • * Christopher Hohler (chrishoh): Kasserer
  1 KB (230 words) - 17:47, 6 October 2016

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)