Sosialt

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:34, 26 January 2021 by Bjornoka (talk | contribs) (La til minecraft under engelsk)
Jump to navigation Jump to search

English

PVVs lokaler i Sentralbygg 2 (rom 226 og 229), samt #pvv på IRCNet, og PVVs discordserver er fine steder for å være sosial. Nerdepizza (fredager i partallsuker) og spillkvelder er også utmerkede anledninger for å sosialisere med PVV-ere og andre raringer.

PVV har en større brettspillsamling tilgjengelig på koseromet for medlemmer og besøkende.

Det driftes en Minecraft server for interesserte medlemer.

Se også Medlem.

Social

PVV's premises in Sentralbygg 2 (room 226 and 229), and #pvv on IRCNet, and PVVs discord server are nice places to be social. Nerd pizza (Fridays in even numbered weeks) and game evenings are also excellent opportunities to socialize with PVV-ers and other strange people.

We maintain a Minecraft server for those members who are interested.

See also Member