Sosialt

From Programvareverkstedet
Revision as of 20:43, 30 January 2011 by Oysteini (talk | contribs) (link til Spillkveld)
Jump to navigation Jump to search

PVVs lokaler i Sentralbygg 2 (rom 226 og 229), samt #pvv på IRCNet, er fine steder for å være sosial. Nerdepizza (fredager i partallsuker) og spillkvelder (tirsdager i oddetallsuker) er også utmerkede anledninger for å sosialisere med PVV-ere og andre raringer.

Se også Medlem.