Sosialt

From Programvareverkstedet
Revision as of 18:22, 19 June 2014 by Simongli (talk | contribs) (Added neater linking to the English section along with an updated header)
Jump to navigation Jump to search

English

PVVs lokaler i Sentralbygg 2 (rom 226 og 229), samt #pvv på IRCNet, er fine steder for å være sosial. Nerdepizza (fredager i partallsuker) og spillkvelder (tirsdager i oddetallsuker) er også utmerkede anledninger for å sosialisere med PVV-ere og andre raringer.

Se også Medlem.

Social

PVV's premises in Sentralbygg 2 (room 226 and 229), and #pvv on IRCNet, are nice places to be social. Nerd pizza (Fridays in even numbered weeks) and game evenings (Tuesdays in odd numbered weeks) are also excellent opportunities to socialize with PVV-ers and other strange people.

See also Member