Programvareverkstedet

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:27, 26 January 2021 by Jonasbru (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.


Kurs

Kursplanen i semesteret begynner å falle på plass, den mest oppdaterte informasjonen finner du i kalenderen på hjemmesiden.

Semesterets arrangementer

Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no

Steder å starte

 • Medlemsfordeler: Fordeler med å være medlem i PVV.
 • Medlemskontingent: Hvordan betale kontingent.
 • Medlemssider: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Epost-lister
 • Styrehandlinger: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • Programvareutvikling: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Kurs: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Redigering av wikien

Driftsmeldinger

Template:LOCALMOTD

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.

Most of PVV's information is only available in Norwegian, as most of our members speak Norwegian. However, we wish to emphasise that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club. Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future.

Course

The course plan for this semester is beginning to fall into place. You can find the most up-to-date info at our home page's calendar.

Semesterets arrangementer

Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no

Program for the sponsor week (2020)

 • Monday, 10th of August. We are at the stand and keep the rooms open
 • Tuesday, 11th of August. We cook waffles for passers-by and keep the rooms open
 • Wednesday, 12th of August. Board game night, starts at 16:00
 • Thursday, 13th of August. Course in Blockuino, have fun with basic programming, starts at 17:00
 • Friday, 14th of August. Nerdepizza, start 19:00 at Peppes pizza (departure form PVV at 18:30)
 • Saturday 15th of August. Hackekveld (hacking night): bring your hobby project or join someone else's, starts at 14:00
 • Sunday 16th of August. Get to know Gløshaugen and PVV Guide & Grill, from 16:00
 • Monday,17th of August. AbelLAN. We go to one og Gløshaugens biggest LAN, from 16:00
 • Tuesday, 18th of August. Bowling at the city center. Departure from PVV at 17:00
 • Wednesday, 19th of August. Anime night with AnimeNTNU, start 19:30
 • Thursday, 20th of August. Quiz night, starts at 18:00
 • Friday, 21st of August. Anime night, take it slow with one of PVVs fixed event, starts at 19:30
 • Saturday, 22nd of August. Board game night, start 16:00
 • Sunday, 23th of August. Social Pizza, we end our fadder period with pizza and chill, starts at 16:00

Where to start

 • Member benefits: Benefits of being a member of PVV.
 • Membership fee: How to pay the membership fee.
 • Member's pages: Homepages of PVV's members.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Mailing lists
 • Board actions: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 • Software development: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Courses: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Sister organizations: PVV-equivalents at other universities.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.

Editing the wiki