Programvareverkstedet

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:43, 23 February 2020 by Omermb (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.


Kurs

Kursplanen i semesteret begynner å falle på plass, den mest oppdaterte informasjonen finner du i kalenderen på hjemmesiden.

Semesterets arrangementer

Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no

Program fadderuke (2020)

 • Mandag 10. august. Vi står på stand og holder rommene åpne
 • Tirsdag 11. august. Vi steker vafler til forbipasserende og holder rommene åpne
 • Onsdag 12. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 • Torsdag 13. august. Kurs i Blockuino, ha det gøy med enkel programmering, fra 17:00
 • Fredag 14. august. Nerdepizza, fra 19:00 på Peppes pizza (møt kl 18:30 på PVV for felles avgang)
 • Lørdag 15. august. Hackekveld, ta med et hobbyprosjekt eller sleng deg på noen andres, fra 14:00
 • Søndag 16. august. Bli kjent med Gløshaugen og PVVere på Guide og Grilling, fra 16:00
 • Mandag 17. august. AbelLAN, vi drar på et av Gløshaugens større LAN, fra 16:00
 • Tirsdag 18. august. Bowling i sentrum, avgang fra PVV 17:00
 • Onsdag 19. august. Animekveld med AnimeNTNU, fra 19:30
 • Torsdag 20. august. Quizkveld, fra 18:00
 • Fredag 21. august. Animekveld, ta livet med ro på et av PVVs fasse arrangement, fra 19:30
 • Lørdag 22. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 • Søndag 23. august. Avslutningspizza, vi avslutter fadderperioden med pizza og kos, fra 16:00

Steder å starte

 • Medlemsfordeler: Fordeler med å være medlem i PVV.
 • Medlemskontingent: Hvordan betale kontingent.
 • Medlemssider: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Epost-lister
 • Styrehandlinger: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • Programvareutvikling: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Kurs: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Redigering av wikien

Driftsmeldinger

Template:LOCALMOTD

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.

Most of PVV's information is only available in Norwegian. This is natural, since most of our members speak Norwegian. We however wish to emphasize that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club. Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future.

Kurs

The course plan for this semester is starting to fall in place, you can find the most up to date info at our home page kalenderen

Semesterets arrangementer

Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no

Program fadderweek (2020)

 • Monday 10. August. We are at the stand and keep the rooms open
 • Tuesday 11. August. We cook waffles to bypassers and keep the rooms open
 • Wednesday 12. August. Board game night, start 16:00
 • Thursday 13. August. Course in Blockuino, have fun with basic programming, start 17:00
 • Friday 14. August. Nerdepizza, start 19:00 at Peppes pizza (departure form PVV at 18:30)
 • Saturday 15. August. Hackekveld (hacking night), bring your hobby project or join someone else's, start 14:00
 • Sunday 16. August. Get to know Gløshaugen and PVV Guide & Grill, from 16:00
 • Monday 17. August. AbelLAN, we go to one og Gløshaugens biggest LAN, from 16:00
 • Tuesday 18. August. Bowling at the city center, departure from PVV at 17:00
 • Wednesday 19. August. Animekveld with AnimeNTNU, start 19:30
 • Thursday 20. August. Quizkveld, start 18:00
 • Friday 21. August. Animekveld, take it slow with one of PVVs fixed event, start 19:30
 • Saturday 22. August. Board game night, start 16:00
 • Sunday 23. August. Social Pizza, we end our fadder period with pizza and chill, start 16:00

Places to start

 • Member benefits: Benefits of being a member of PVV.
 • Membership fee: How to pay the membership fee.
 • Member's pages: Homepages of PVV's members.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Mailing lists
 • Board actions: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 • Software development: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Courses: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Sister organizations: PVV-equivalents at other universities.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.

Editing the wiki