Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
 
* 5. oktober: [[Kurs/avansert python kurs (H2017)|Avansert Pythonkurs]] av Peder Bergebakken Sundt (18:15 F3 Gamle Fysikk)
 
* 5. oktober: [[Kurs/avansert python kurs (H2017)|Avansert Pythonkurs]] av Peder Bergebakken Sundt (18:15 F3 Gamle Fysikk)
 
* 17. oktober: [[Kurs/Introkurs til Vim]] av Karl August Høivik (18:15 KJL21 Kjelhuset)
 
* 17. oktober: [[Kurs/Introkurs til Vim]] av Karl August Høivik (18:15 KJL21 Kjelhuset)
* 2. november: Introkurs til Haskel av Camilla Rygh (18:15, F2 Gamle Fysikk)
+
* 2. november: [[Kurs/Introkurs til Haskell]] av Camilla Rygh (18:15, F2 Gamle Fysikk)
  
  

Revision as of 22:47, 17 October 2017

#English summary

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.


Semesterets arrangementer

Kursplanen kan endre seg i løpet av semesteret. Google Calendar Google .ics

 • 31. august: Introduksjon til Python av Liang Zhu (18:15 - KJL21 Kjelhuset)
 • 7. september: Innføring i Linux/UNIX av Andreas Danner Nilsen (18:15 - KJL4 Kjelhuset)
 • 21. september: ITGK teori kurs av Amund Bergland Kvalsvik (18:15 F4 Gamle Fysikk)
 • 28. september: Høstens halvårsmøte for 2017 (18:15 KJL24 Kjelhuset)
 • 30. september: Hackekveld på PVV (14:00 og utover). 50kr egenandel for pizza.
 • 5. oktober: Avansert Pythonkurs av Peder Bergebakken Sundt (18:15 F3 Gamle Fysikk)
 • 17. oktober: Kurs/Introkurs til Vim av Karl August Høivik (18:15 KJL21 Kjelhuset)
 • 2. november: Kurs/Introkurs til Haskell av Camilla Rygh (18:15, F2 Gamle Fysikk)


Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@

Driftsmeldinger

Template:LOCALMOTD

Steder å starte

 • Medlemsfordeler: Fordeler med å være medlem i PVV.
 • Medlemskontingent: Hvordan betale kontingent.
 • Medlemssider: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Epost-lister
 • Styrehandlinger: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • Programvareutvikling: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Kurs: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Redigering av wikien

English summary

Welcome to the wiki of Programvareversktedet (PVV). Programvareverkstedet (Literally The software workshop) is a student organization for students interested in computers at NTNU. Anyone who is or has been a student at NTNU, and people either working at or is associated with NTNU, can become a member.

Most of PVV's information is only available in Norwegian. This is natural, since most of our members speak Norwegian. We however wish to emphasize that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club. Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future. If there is any one particular page you want translated into English, or a piece of information important to you which is only available in Norwegian, please contact user andreao.

Editing the wiki

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.

Messages from the administration

Template:LOCALMOTD

Places to start

 • Member benefits: Benefits of being a member of PVV.
 • Membership fee: How to pay the membership fee.
 • Member's pages: Homepages of PVV's members.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Mailing lists
 • Board actions: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 • Software development: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Courses: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Sister organizations: PVV-equivalents at other universities.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.

Edditing the wiki