Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Added film club)
 
(15 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[#English summary]]
 
 
 
[[#Programvareverkstedet|English]]
 
[[#Programvareverkstedet|English]]
  
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
  
__NOTOC__
+
Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2. etasje Oppredning/Gruve]. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på [http://www.pvv.ntnu.no/kalender vår kalender]. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!
 
 
=== Kurs ===
 
Kursplanen i semesteret begynner å falle plass, den mest oppdaterte informasjonen finner du i [http://www.pvv.ntnu.no/kalender kalenderen] på hjemmesiden.
 
  
== [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Semesterets arrangementer] ==
+
Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les [[Medlem|her]]!
  
 +
Sjekk også gjerne vår '''[https://discord.gg/P2sDgkBRH4 Discord-server]'''!
 +
__NOTOC__
 
<big><big>Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no</big></big>
 
<big><big>Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no</big></big>
 
=== Program fadderuke (2020)===
 
 
* Mandag 10. august. Vi står på stand og holder rommene åpne
 
* Tirsdag 11. august. Vi steker vafler til forbipasserende og holder rommene åpne
 
* Onsdag 12. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 
* Torsdag 13. august. Kurs i Blockuino, ha det gøy med enkel programmering, fra 17:00
 
* Fredag 14. august. Nerdepizza, fra 19:00 på Peppes pizza (møt kl 18:30 på PVV for felles avgang)
 
* Lørdag 15. august. Hackekveld, ta med et hobbyprosjekt eller sleng deg på noen andres, fra 14:00
 
* Søndag 16. august. Bli kjent med Gløshaugen og PVVere på Guide og Grilling, fra 16:00
 
* Mandag 17. august. AbelLAN, vi drar på et av Gløshaugens større LAN, fra 16:00
 
* Tirsdag 18. august. Bowling i sentrum, avgang fra PVV 17:00
 
* Onsdag 19. august. Animekveld med AnimeNTNU, fra 19:30
 
* Torsdag 20. august. Quizkveld, fra 18:00
 
* Fredag 21. august. Animekveld, ta livet med ro på et av PVVs fasse arrangement, fra 19:30
 
* Lørdag 22. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 
* Søndag 23. august. Avslutningspizza, vi avslutter fadderperioden med pizza og kos, fra 16:00
 
  
 
== Steder å starte ==
 
== Steder å starte ==
Line 43: Line 23:
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 +
* [[Filmklubb]]: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
 
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
Line 56: Line 37:
 
<!-- * [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer) -->
 
<!-- * [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer) -->
  
== Driftsmeldinger ==
+
= Programvareverkstedet =  
{{LOCALMOTD}}
+
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.
  
== English summary ==
+
We are primarily a social arena, with rooms on the [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2nd floor in Oppredning/Gruve]. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on [http://www.pvv.ntnu.no/kalender our calendar]. Most of it does not require membership in order to participate!
Welcome to the wiki of Programvareversktedet (PVV). Programvareverkstedet (Literally The software workshop) is a student organization for students interested in computers at NTNU. Anyone who is or has been a student at NTNU, and people either working at or is associated with NTNU, can become a member.
 
  
Most of PVV's information is only available in Norwegian. This is natural, since most of our members speak Norwegian.
+
If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read [[Medlem|here]]!
We however wish to emphasize that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club.
 
Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future. If there is any one particular page you want translated into English, or a piece of information important to you which is only available in Norwegian, please contact user andreao.
 
  
=== Editing the wiki ===
+
Please also check out our '''[https://discord.gg/P2sDgkBRH4 Discord server]'''!
* [[WikiSandKasse]]: Experiment with creating wiki pages here
 
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Get used to the markup
 
 
 
= Programvareverkstedet =
 
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.
 
 
 
=== Kurs ===
 
The course plan for this semester is starting to fall in place, you can find the most up to date info at our home page [http://www.pvv.ntnu.no/kalender kalenderen]
 
 
 
== [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Semesterets arrangementer] ==
 
  
 
<big><big> Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no</big></big>
 
<big><big> Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no</big></big>
  
=== Program fadderweek (2020)===
+
== Where to start ==
 
 
* Monday 10. August. We are at the stand and keep the rooms open
 
* Tuesday 11. August. We cook waffles to bypassers and keep the rooms open
 
* Wednesday 12. August. Board game night, start 16:00
 
* Thursday 13. August. Course in Blockuino, have fun with basic programming, start 17:00
 
* Friday 14. August. Nerdepizza, start 19:00 at Peppes pizza (departure form PVV at 18:30)
 
* Saturday 15. August. Hackekveld (hacking night), bring your hobby project or join someone else's, start 14:00
 
* Sunday 16. August. Get to know Gløshaugen and PVV Guide & Grill, from 16:00
 
* Monday 17. August. AbelLAN, we go to one og Gløshaugens biggest LAN, from 16:00
 
* Tuesday 18. August. Bowling at the city center, departure from PVV at 17:00
 
* Wednesday 19. August. Animekveld with AnimeNTNU, start 19:30
 
* Thursday 20. August. Quizkveld, start 18:00
 
* Friday 21. August. Animekveld, take it slow with one of PVVs fixed event, start 19:30
 
* Saturday 22. August. Board game night, start 16:00
 
* Sunday 23. August. Social Pizza, we end our fadder period with pizza and chill, start 16:00
 
 
 
== Places to start ==
 
 
* [[Medlem|Member benefits]]: Benefits of being a member of PVV.
 
* [[Medlem|Member benefits]]: Benefits of being a member of PVV.
 
* [[Medlemskontingent|Membership fee]]: How to pay the membership fee.
 
* [[Medlemskontingent|Membership fee]]: How to pay the membership fee.
Line 109: Line 60:
 
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 +
* [[Filmklubb|Film club]]: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.  
 
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.  
 
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
 
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.

Latest revision as of 18:40, 26 November 2021

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.

Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i 2. etasje på Oppredning/Gruve. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på vår kalender. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!

Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les her!

Sjekk også gjerne vår Discord-server!

Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no

Steder å starte

 • Medlemsfordeler: Fordeler med å være medlem i PVV.
 • Medlemskontingent: Hvordan betale kontingent.
 • Medlemssider: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Epost-lister
 • Styrehandlinger: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • Programvareutvikling: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Filmklubb: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 • Kurs: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Redigering av wikien

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.

We are primarily a social arena, with rooms on the 2nd floor in Oppredning/Gruve. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on our calendar. Most of it does not require membership in order to participate!

If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read here!

Please also check out our Discord server!

Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no

Where to start

 • Member benefits: Benefits of being a member of PVV.
 • Membership fee: How to pay the membership fee.
 • Member's pages: Homepages of PVV's members.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Mailing lists
 • Board actions: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 • Software development: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Film club: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 • Courses: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Sister organizations: PVV-equivalents at other universities.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.

Editing the wiki