Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(oppdatert kommende arrangementer)
 
(171 intermediate revisions by 24 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[#English summary]]
+
[[#Programvareverkstedet|English]]
  
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
  
__NOTOC__
+
Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2. etasje på Oppredning/Gruve]. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på [http://www.pvv.ntnu.no/kalender vår kalender]. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!
  
== Kommende arrangementer ==
+
Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les [[Medlem|her]]!
Ingen kommende arrangementer.
 
 
 
== Driftsmeldinger ==
 
{{LOCALMOTD}}
 
  
 +
Sjekk også gjerne vår '''[https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord-server]'''!
 +
__NOTOC__
 
== Steder å starte ==
 
== Steder å starte ==
* [[Medlem|Medlemsfordeler]]: Fordeler med å være medlem i PVV.
+
=== Administrativt ===
* [[Medlemskontingent]]: Hvordan betale kontingent.
+
* [[Medlem]]: Fordeler med å være medlem i PVV, og hvordan bli medlem.
* [[Medlemssider]]: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 
 
* [[Dokumentasjon]]: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 
* [[Dokumentasjon]]: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 +
* [[Kurs]]: PVV arrangerer regelmessige kurs.
 +
* [[Styret]]: Informasjon, huskelister, og liknende som er nyttig for styret.
 +
* [[Søsterorganisasjoner]]: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 +
 +
=== Teknisk ===
 
* [[Drift]]: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 
* [[Drift]]: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Epost-lister]
+
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
* [[Styrehandlinger]]: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
+
* [[Programvareutvikling|Programvare]]: Litt om intern programvare som utvikles på PVV.
* [[Historie]]: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
+
* [[Hjemmesider]]: Hvordan lage din egen hjemmeside på PVVs datasystemer.
* [[Programvareutvikling]]: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
+
* [[Bildedeling]]: Hvordan dele bilder med resten av PVV.
 +
* [[WikiSandKasse]]: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside
 +
 
 +
=== Fritid ===
 +
* [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Arrangementer]
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale nett.
+
* [[Filmklubb]]: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
 
* [[Søsterorganisasjoner]]: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 
 
* [[Nerdepizza]]: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 
* [[Nerdepizza]]: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 +
* [[Historie]]: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 
* [[PVVI]]: Idrettsforeningen.
 
* [[PVVI]]: Idrettsforeningen.
 +
* [[Offsite]]: PVVs hyttetur-komite
 
* [[Mat]]: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.
 
* [[Mat]]: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.
  
== Redigering av wikien ==
+
=== Kontakt ===
* [[WikiSandKasse]]: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside
+
* [[Kontaktinformasjon]] generelt
<!-- * [[VeiViser]]: Lær hvilke muligheter du har for å navigere i wiki-en -->
+
* Lokaler: [https://link.mazemap.com/NhM6oguh Oppredning/gruve, rom 247]
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Bli vant med markeringsspråket
+
* [https://www.pvv.ntnu.no/ Nettside]
<!-- * [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer) -->
+
* [https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord]
 +
* [https://www.facebook.com/pvvntnu Facebook]
 +
* [https://www.youtube.com/channel/UC5brGnpbFb0qlLE0j7DERZA YouTube]
 +
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Epost-lister]
 +
 
 +
= Programvareverkstedet =
 +
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.
 +
 
 +
We are primarily a social arena, with rooms on the [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2nd floor in Oppredning/Gruve]. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on [http://www.pvv.ntnu.no/kalender our calendar]. Most of it does not require membership in order to participate!
 +
 
 +
If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read [[Medlem|here]]!
 +
 
 +
Please also check out our '''[https://discord.gg/P2sDgkBRH4 Discord server]'''!
 +
 
 +
== Where to start ==
 +
=== Administrative ===
 +
* [[Medlem|Member]]: Benefits of being a member of PVV, and how to become a member.
 +
* [[Dokumentasjon|Documentation]]: Recipes for things users can do at PVV.
 +
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses regularly.
 +
* [[Styret|The board]]: Information, checklists, and similar that are useful for the board.
 +
* [[Søsterorganisasjoner|Sister organizations]]: PVV equivalents at other universities.
  
== English summary ==
+
=== Technical ===
Welcome to the wiki of Programvareversktedet (PVV). Programvareverkstedet (Literally The software workshop) is a student organization for students interested in computers at NTNU. Anyone who is or has been a student at NTNU, and people either working at or is associated with NTNU, can become a member.
+
* [[Drift|Administration]]: Documentation for (potential) administrators.
 +
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
 +
* [[Programvareutvikling|Software]]: A bit about internal software developed at PVV.
 +
* [[Hjemmesider|Home pages]]: How to create your own home page on PVV's computer systems.
 +
* [[WikiSandKasse|Wiki Sandbox]]: Experiment by editing a wiki page.
  
Most of PVV's information is only available in Norwegian. This is natural, since most of our members speak Norwegian.
+
=== Free time ===
We however wish to emphasize that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club.
+
* [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Events]
Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future. If there is any one particular page you want translated into English, or a piece of information important to you which is only available in Norwegian, please contact user andreao.
+
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 +
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 +
* [[Filmklubb|Film club]]: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 +
* [[Nerdepizza|Nerd Pizza]]: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 +
* [[PVVI]]: The sports association.
 +
* [[Mat|Food]]: Most PVV-ers consume this regularly.
 +
* [[Historie|History]]: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
  
=== Editing the wiki ===
+
=== Contact ===
* [[WikiSandKasse]]: Experiment with creating wiki pages here
+
* [[Kontaktinformasjon|Contact info]] in general
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Get used to the markup
+
* Premises: [https://link.mazemap.com/NhM6oguh Oppredning/gruve, room 247]
 +
* [https://www.pvv.ntnu.no/ Website]
 +
* [https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord]
 +
* [https://www.facebook.com/pvvntnu Facebook]
 +
* [https://www.youtube.com/channel/UC5brGnpbFb0qlLE0j7DERZA YouTube]
 +
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Mailing lists]

Latest revision as of 14:03, 30 September 2022

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.

Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i 2. etasje på Oppredning/Gruve. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på vår kalender. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!

Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les her!

Sjekk også gjerne vår Discord-server!

Steder å starte

Administrativt

 • Medlem: Fordeler med å være medlem i PVV, og hvordan bli medlem.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Kurs: PVV arrangerer regelmessige kurs.
 • Styret: Informasjon, huskelister, og liknende som er nyttig for styret.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.

Teknisk

 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Programvare: Litt om intern programvare som utvikles på PVV.
 • Hjemmesider: Hvordan lage din egen hjemmeside på PVVs datasystemer.
 • Bildedeling: Hvordan dele bilder med resten av PVV.
 • WikiSandKasse: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside

Fritid

 • Arrangementer
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Filmklubb: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Offsite: PVVs hyttetur-komite
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Kontakt

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.

We are primarily a social arena, with rooms on the 2nd floor in Oppredning/Gruve. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on our calendar. Most of it does not require membership in order to participate!

If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read here!

Please also check out our Discord server!

Where to start

Administrative

 • Member: Benefits of being a member of PVV, and how to become a member.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Courses: PVV arranges courses regularly.
 • The board: Information, checklists, and similar that are useful for the board.
 • Sister organizations: PVV equivalents at other universities.

Technical

 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Software: A bit about internal software developed at PVV.
 • Home pages: How to create your own home page on PVV's computer systems.
 • Wiki Sandbox: Experiment by editing a wiki page.

Free time

 • Events
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Film club: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.

Contact