Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Miniextension for motd. Henter fra filsystemet i stedet for http-request til tim)
 
(316 intermediate revisions by 34 users not shown)
Line 1: Line 1:
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø kan bli medlemmer.
+
[[#Programvareverkstedet|English]]
  
 +
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
 +
 +
Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2. etasje på Oppredning/Gruve]. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på [http://www.pvv.ntnu.no/kalender vår kalender]. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!
 +
 +
Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les [[Medlem|her]]!
 +
 +
Sjekk også gjerne vår '''[https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord-server]'''!
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 +
== Steder å starte ==
 +
=== Administrativt ===
 +
* [[Medlem]]: Fordeler med å være medlem i PVV, og hvordan bli medlem.
 +
* [[Dokumentasjon]]: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 +
* [[Kurs]]: PVV arrangerer regelmessige kurs.
 +
* [[Styret]]: Informasjon, huskelister, og liknende som er nyttig for styret.
 +
* [[Søsterorganisasjoner]]: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
  
== Ny wiki! ==
+
=== Teknisk ===
 +
* [[Drift]]: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 +
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
 +
* [[Programvareutvikling|Programvare]]: Litt om intern programvare som utvikles på PVV.
 +
* [[Hjemmesider]]: Hvordan lage din egen hjemmeside på PVVs datasystemer.
 +
* [[Bildedeling]]: Hvordan dele bilder med resten av PVV.
 +
* [[WikiSandKasse]]: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside
 +
 
 +
=== Fritid ===
 +
* [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Arrangementer]
 +
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 +
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 +
* [[Filmklubb]]: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 +
* [[Nerdepizza]]: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 +
* [[Historie]]: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 +
* [[PVVI]]: Idrettsforeningen.
 +
* [[Offsite]]: PVVs hyttetur-komite
 +
* [[Mat]]: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.
  
Velkommen til vår nye MediaWiki som erstatter den gamle moinmoin-wikien.
+
=== Kontakt ===
 +
* [[Kontaktinformasjon]] generelt
 +
* Lokaler: [https://link.mazemap.com/NhM6oguh Oppredning/gruve, rom 247]
 +
* [https://www.pvv.ntnu.no/ Nettside]
 +
* [https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord]
 +
* [https://www.facebook.com/pvvntnu Facebook]
 +
* [https://www.youtube.com/channel/UC5brGnpbFb0qlLE0j7DERZA YouTube]
 +
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Epost-lister]
  
'''Overgangsperioden er nå over''', og den gamle wikien er arkivert ([http://wiki.pvv.org/gammel http://wiki.pvv.org/gammel]). Endringer som gjøres vil ikke bli overført hit.
+
= Programvareverkstedet =
 +
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.  
  
* Denne wikien bruker vanlig pvv-brukernavn og passord til login.
+
We are primarily a social arena, with rooms on the [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2nd floor in Oppredning/Gruve]. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on [http://www.pvv.ntnu.no/kalender our calendar]. Most of it does not require membership in order to participate!
* Hvis du skal drive med wikiadministrering trenger du ''Sysop''-status. Kontakt en [[Special:Listusers | bruker med ''Bureaucrat''-status]], så vil det bli ordnet.
 
* Brukere fra den gamle wikien blir ikke automatisk overført, men ting kan ordnes manuelt.
 
** Sysop-brukere kan oppdatere revisjonshistorien til å vise ditt nye brukernavn.
 
** Moin-brukersiden din kan flyttes med page move til riktig sted.
 
** Si ifra hvis du ønsker hjelp med noe av dette.
 
  
Wikisyntaksen er ikke helt identisk som før. Det er derfor mulig at noen sider ikke ser ut som de skal. Ikke vær redd for å prøve å fikse slike problemer hvis du finner dem!
+
If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read [[Medlem|here]]!
  
== Kommende arrangementer ==
+
Please also check out our '''[https://discord.gg/P2sDgkBRH4 Discord server]'''!
  
* [[Kurs/Lisp 2|Kurs: Lisp 2]] 18. mars
+
== Where to start ==
 +
=== Administrative ===
 +
* [[Medlem|Member]]: Benefits of being a member of PVV, and how to become a member.
 +
* [[Dokumentasjon|Documentation]]: Recipes for things users can do at PVV.
 +
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses regularly.
 +
* [[Styret|The board]]: Information, checklists, and similar that are useful for the board.
 +
* [[Søsterorganisasjoner|Sister organizations]]: PVV equivalents at other universities.
  
== Driftsmeldinger ==
+
=== Technical ===
{{#tag:pre|{{LOCALMOTD}}}}
+
* [[Drift|Administration]]: Documentation for (potential) administrators.
 +
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
 +
* [[Programvareutvikling|Software]]: A bit about internal software developed at PVV.
 +
* [[Hjemmesider|Home pages]]: How to create your own home page on PVV's computer systems.
 +
* [[WikiSandKasse|Wiki Sandbox]]: Experiment by editing a wiki page.
  
== Steder å starte ==
+
=== Free time ===
* [[Medlemsfordeler]]: Fordeler med å være medlem i PVV.
+
* [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Events]
* [[Medlemssider]]: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
+
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
* [[Brukshandlinger]]: Oppskrift på hvordan man utfører en rekke brukerhandlinger, så som skifte av passord med mere. Det går ofte fortere å sjekke her enn å spørre Drift for enkle oppgaver, for Drift vil i mange tilfeller bare peke deg videre hit.
+
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
* [[Driftshandlinger]]: Hvordan utføre en rekke vanlig driftshandlinger, særlig ting som gjentar seg ganske ofte, slik som å opprette brukerkontoer, endre diskkvote eller sette opp nye maskiner.
+
* [[Filmklubb|Film club]]: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Epost-lister]
+
* [[Nerdepizza|Nerd Pizza]]: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
* [[Styrehandlinger]]: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
+
* [[PVVI]]: The sports association.
* [[Historie]]: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
+
* [[Mat|Food]]: Most PVV-ers consume this regularly.
* [[Programvareutvikling]]: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
+
* [[Historie|History]]: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
 
* [[Søsterorganisasjoner]]: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 
* [[Nerdepizza]]: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 
* [[PVVI]]: Idrettsforeningen.
 
* [[Mat]]: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.
 
  
== Redigering av wikien ==
+
=== Contact ===
* [[WikiSandKasse]]: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside
+
* [[Kontaktinformasjon|Contact info]] in general
* [[VeiViser]]: Lær hvilke muligheter du har for å navigere i wiki-en
+
* Premises: [https://link.mazemap.com/NhM6oguh Oppredning/gruve, room 247]
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Bli vant med markeringsspråket
+
* [https://www.pvv.ntnu.no/ Website]
* [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer)
+
* [https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord]
* For å slippe å måtte besvare et spørsmål hver gang du lagrer en side, legg til deg selv i [[PVVGroup]]
+
* [https://www.facebook.com/pvvntnu Facebook]
 +
* [https://www.youtube.com/channel/UC5brGnpbFb0qlLE0j7DERZA YouTube]
 +
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Mailing lists]

Latest revision as of 14:03, 30 September 2022

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.

Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i 2. etasje på Oppredning/Gruve. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på vår kalender. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!

Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les her!

Sjekk også gjerne vår Discord-server!

Steder å starte

Administrativt

 • Medlem: Fordeler med å være medlem i PVV, og hvordan bli medlem.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Kurs: PVV arrangerer regelmessige kurs.
 • Styret: Informasjon, huskelister, og liknende som er nyttig for styret.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.

Teknisk

 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Programvare: Litt om intern programvare som utvikles på PVV.
 • Hjemmesider: Hvordan lage din egen hjemmeside på PVVs datasystemer.
 • Bildedeling: Hvordan dele bilder med resten av PVV.
 • WikiSandKasse: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside

Fritid

 • Arrangementer
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Filmklubb: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Offsite: PVVs hyttetur-komite
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Kontakt

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.

We are primarily a social arena, with rooms on the 2nd floor in Oppredning/Gruve. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on our calendar. Most of it does not require membership in order to participate!

If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read here!

Please also check out our Discord server!

Where to start

Administrative

 • Member: Benefits of being a member of PVV, and how to become a member.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Courses: PVV arranges courses regularly.
 • The board: Information, checklists, and similar that are useful for the board.
 • Sister organizations: PVV equivalents at other universities.

Technical

 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Software: A bit about internal software developed at PVV.
 • Home pages: How to create your own home page on PVV's computer systems.
 • Wiki Sandbox: Experiment by editing a wiki page.

Free time

 • Events
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Film club: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.

Contact