PostgreSQL

From Programvareverkstedet
Revision as of 11:09, 11 May 2009 by Andreahy (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Bruk av PostgreSQL på PVV

PVVs PostgreSQL-databasetjener heter postgres.pvv.ntnu.no. Den aksepterer tilkoblinger fra alle maskinene på PVV, og alle brukere kan opprette så mange databaser de vil.

Oppretting av bruker og database

For å opprette brukere og databaser i PVVs PostgreSQL-server kan verktøyene /local/bin/psql-useradm og /local/bin/psql-dbadm brukes. Du finner disse verktøyene ved å logge inn på PostgreSQL-serveren med SSH. Kjør verktøyene uten argumenter for å få informasjon om hvordan du bruker dem. Disse verktøyene er bare en samling av de nyttigste funksjonene til de mer tradisjonelle postgres vertøyene som for eksempel psql, createdb etc, men psql-user/dbadm opprettholder navneregler og rettigheter for nye databaser bedre enn de tradisjonelle verktøyene. Merk at både brukernavnet og databasen må begynne på ditt brukernavn. Tillatte former er brukernavn eller brukernavn_tillegg. Kildekoden til psql-useradm og psql-dbadm er åpent tilgjengelig. Du finner den på http://www.pvv.ntnu.no/~eirikald/projects/psqladm.tar.bz2

Mer finkornet tilgangskontroll

Dersom du ønsker mer detaljert tilgangskontroll enn bare å velge eier av databasen, kan du opprette noen ekstra brukere med /local/bin/psql-useradm og bruke de vanlige tilgangsfunksjonene til PostgreSQL. Se PostgreSQL-manualen for informasjon om syntaksen.

Eksempel

/local/bin/psql-usradm brukernavn_testbruker //skriv passord /local/bin/psql-dbadm brukernavn_testbruker brukernavn_testdatabase psql -h postgres.pvv.ntnu.no -U brukernavn_testbruker brukernavn_testdatabase //skriv passord