PostgreSQL

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:26, 10 May 2009 by Andreahy (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Bruk av PostgreSQL på PVV

PVVs PostgreSQL-databasetjener heter postgres.pvv.ntnu.no. Den aksepterer tilkoblinger fra alle maskinene på PVV, og alle brukere kan opprette så mange databaser de vil.

Oppretting av bruker og database

For å opprette brukere og databaser i PVVs PostgreSQL-server kan verktøyene /local/bin/psql-useradm og /local/bin/psql-dbadm brukes. Du finner disse verktøyene ved å logge inn på PostgreSQL-serveren med SSH. Kjør verktøyene uten argumenter for å få informasjon om hvordan du bruker dem.

Merk at både brukernavnet og databasen må begynne på ditt brukernavn. Tillatte former er brukernavn eller brukernavn_tillegg.

Mer finkornet tilgangskontroll

Dersom du ønsker mer detaljert tilgangskontroll enn bare å velge eier av databasen, kan du opprette noen ekstra brukere med /local/bin/psql-useradm og bruke de vanlige tilgangsfunksjonene til PostgreSQL. Se PostgreSQL-manualen for informasjon om syntaksen. Disse verktøyene er bare en samling av de nyttigste funksjonene til de mer tradisjonelle postgres vertøyene som for eksempel psql, men nytteverdien er ubestridt.

Kildekode til verktøyene

Kildekoden til psql-useradm og psql-dbadm er åpent tilgjengelig. Du finner den på http://www.pvv.ntnu.no/~eirikald/projects/psqladm.tar.bz2