PVVVV

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:40, 7 April 2022 by Adriangl (talk | contribs) (correction to what PVVVV is.)
Jump to navigation Jump to search

PVVVV (PVV videreselger varer) er et PVV-medlemsprosjekt og vår samspleisebod. Den bor i hyllene på rom 247.

PVVVV tilbyr alle bestanddelene i et sunt og variert kosthold: Sjokoladeplater av ymse slag, sjokoladekjeks, brus, nudler og ymse.

Programmet Dibbler, som kjører på tty2 på skrott, brukes for å holde orden på gjeldsforhold mellom PVVVV og PVV-ere.