Nerdepizza

From Programvareverkstedet
Revision as of 15:54, 31 October 2006 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hei, har du lyst til å bli med på pizzaspising på Peppes annenhver fredag klokken 19.00?

Vi er en gjeng hvis eneste gjennomgående fellestrekk er en viss interesse for data, samt at vi har eller har hatt en tilknytning til studentmiljøet ved NTNU. For å treffe andre som også faller inn under disse kriteriene treffes vi over pizza på Peppe's annenhver fredag.

Det er ikke noe krav at du er nerd ... noen av oss virker faktisk nesten normale. Det er heller ikke noe krav at du kjenner noen fra før. Det er ikke engang et krav at du må like pizza (selv om det hjelper). Dersom du har lyst til å treffe personer fra datamiljøet ved NTNU så still opp, vi biter ikke (vel bortsett fra pizza'en da ...)

Strategien er at vi bestiller så mye pizza som vi i fellesskap klarer å stappe ned, for deretter splitte pizza-regningen broderlig; mens hver enkelt betaler for sin egen drikke, dessert mm.

Mailingliste

Hvis du (som oss) trenger å minnes på slikt som dette, kan du melde deg på mailinglisten vår. Send en mail til nerds-request@pvv.ntnu.no med teksten subscribe i subject-feltet, eller du kan gjøre det via web: http://list.pvv.org/mailman/listinfo/nerds. Du vil da få en hyggelig mail noen timer før hver pizzakveld.

Oslo

Samtidig som det er nerdepizza i Trondheim samles det også noen og spiser pizza på Peppes nederst på Karl Johan i Oslo. Vi er ennå litt varierende antall deltagere, og prøver å være snille å reservere bord til ca. antall. Derfor er det fint om du sender en mail til simira@pvv.org dersom du tenker å komme. Det betyr selvfølgelig ikke at siste-liten- og andre impulsive folk blir kastet ut. Bordreservasjonen er på Fog Heen.

Neste Pizzakveld

NerdePizza()