Medlemskontingent

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:39, 10 February 2011 by Oysteini (talk | contribs) (link til medlemsdatabase og kontingentreglement)
Jump to navigation Jump to search

Medlemskontingenten er kr 42,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 86011116916. Betalingen må merkes med brukernavn.

Det er mulig å betale for flere år samtidig ved å betale et helt multiplum av 42 kr.

Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontingent, så se medlemsfordelene du har som medlem.

Kontingentinnbetalinger blir registrert i medlemsdatabasen, og det er lurt å sjekke at betalingen din dukker opp her (merk at det kan ta litt tid fra du betaler til kasserer får beskjed om det, og deretter litt tid før kasserer fører betalingen inn i regnskap og medlemsdatabase).

For presise detaljer om reglene for kontingentinnbetaling, se kontingentreglementet.

Betale per giro

Hovedmåten å betale medlemskontingent på er per giro. Nesten ferdig utfylte giroblanketter finner du på døren til PVV; bare fyll ut brukernavn og beløp (kr 42,00) og betal. Husk å krysse av for kvittering, slik at du får tilsendt kvitteringsmerke til å feste på medlemskortet.

Det tar vanligvis ca. én uke fra du betaler giroen til vi får beskjed fra banken om innbetalingen. Deretter tar det noen dager før kasserer får tid til å registrere innbetalingen og, for nye brukere, opprette konto.

Hvis du ikke befinner deg i nærheten av PVV og derfor ikke får hentet en nesten ferdig utfylt giroblankett, kan du bruke en vanlig giroblankett. PVVs kontonummer og adresse står på nett, men husk å oppgi BDB-brukernavn (som brukes på stud, IDI etc.) og fullt navn.

PS: Noen ganger kommer det betalinger vi ikke klarer å finne ut hvor kommer fra. Dersom du ikke har fått konto etter to uker kan det derfor være en god idé å sende en e-post til kasserer@pvv.ntnu.no. Husk å ta med informasjon om brukernavn, fullt navn og hvilket kontonummer betalingen kom fra.

Betale kontant

Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV.