Difference between revisions of "Medlem"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Added neater linking to the English section)
Line 5: Line 5:
 
Alle medlemmer av PVV får brukerkonto på PVV sine maskiner, epostadresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) og 757 MB diskplass, som blant annet kan brukes til [[Hjemmesider|hjemmesider]]. Dersom du går tom for diskplass er det mulig å [[Diskkjøp|kjøpe utvidet diskkvote]]. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
 
Alle medlemmer av PVV får brukerkonto på PVV sine maskiner, epostadresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) og 757 MB diskplass, som blant annet kan brukes til [[Hjemmesider|hjemmesider]]. Dersom du går tom for diskplass er det mulig å [[Diskkjøp|kjøpe utvidet diskkvote]]. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
  
I tillegg får man tilgang til PVVs to oppholdsrom, rom 226 og 229 i Sentralbygg 2 (se [http://www.ntnu.no/etasjeplan/s2/2/plan.jpg kart over andre etasje i SBII]). På rom 229 er det seks arbeidsstasjoner som alle kjører Linux, samt bordplass og nettverksuttak for laptoper. På rom 226 er det sofakrok med TV og diverse spilllkonsoller.
+
I tillegg får man tilgang til PVVs to oppholdsrom, rom 226 og 229 i Sentralbygg 2 (se [http://www.ntnu.no/etasjeplan/s2/2/plan.jpg kart over andre etasje i SBII]). På rom 229 er det seks arbeidsstasjoner som alle kjører Linux, samt bordplass og nettverksuttak for laptoper. På rom 226 er det sofakrok med TV og diverse spillkonsoller.
  
 
Dersom du ønsker å lære Unix er det god anledning til det på PVV. Vi har et sterkt faglig miljø, med mange svært kunnskapsrike personer, som stort sett ikke har noe imot å hjelpe nybegynnere. Man kan få større privilegier her enn på stud-maskinene, for eksempel gjennom å bli med i PVV-drift.
 
Dersom du ønsker å lære Unix er det god anledning til det på PVV. Vi har et sterkt faglig miljø, med mange svært kunnskapsrike personer, som stort sett ikke har noe imot å hjelpe nybegynnere. Man kan få større privilegier her enn på stud-maskinene, for eksempel gjennom å bli med i PVV-drift.
Line 11: Line 11:
 
PVV har flere DVD-brennere som medlemmene kan bruke. Du kan bli med på kurs og andre arrangement i regi av PVV. De aller fleste arrangementene er gratis.
 
PVV har flere DVD-brennere som medlemmene kan bruke. Du kan bli med på kurs og andre arrangement i regi av PVV. De aller fleste arrangementene er gratis.
  
PVV har også ei relativt innholdsrik [[Bokhyllen|boksamling]] til disposisjon for medlemmene, samt ei bokhylle full av blad og tegneserier (for tiden abonnerer vi på Pondus og M). Vi har i tillegg et romslig bokbudsjett, så dersom du har forslag til bøker/blad vi burde kjøpe inn er det bare å sende en mail til styret (pvv@pvv.ntnu.no). Ta en titt på hva som står i [[Bokhyllen|bokhyllen]].
+
PVV har også en relativt innholdsrik [[Bokhyllen|boksamling]] til disposisjon for medlemmene, samt en bokhylle full av blad og tegneserier (for tiden abonnerer vi på Pondus og Lunch). Vi har i tillegg et romslig bokbudsjett, så dersom du har forslag til bøker/blad vi burde kjøpe inn er det bare å sende en mail til styret (pvv@pvv.ntnu.no). Ta en titt på hva som står i [[Bokhyllen|bokhyllen]].
  
 
PVV har også en del [[Spill|brettspill]] du kan prøve.
 
PVV har også en del [[Spill|brettspill]] du kan prøve.

Revision as of 12:56, 25 October 2019

English

Bli medlem i PVV!

Alle medlemmer av PVV får brukerkonto på PVV sine maskiner, epostadresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) og 757 MB diskplass, som blant annet kan brukes til hjemmesider. Dersom du går tom for diskplass er det mulig å kjøpe utvidet diskkvote. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.

I tillegg får man tilgang til PVVs to oppholdsrom, rom 226 og 229 i Sentralbygg 2 (se kart over andre etasje i SBII). På rom 229 er det seks arbeidsstasjoner som alle kjører Linux, samt bordplass og nettverksuttak for laptoper. På rom 226 er det sofakrok med TV og diverse spillkonsoller.

Dersom du ønsker å lære Unix er det god anledning til det på PVV. Vi har et sterkt faglig miljø, med mange svært kunnskapsrike personer, som stort sett ikke har noe imot å hjelpe nybegynnere. Man kan få større privilegier her enn på stud-maskinene, for eksempel gjennom å bli med i PVV-drift.

PVV har flere DVD-brennere som medlemmene kan bruke. Du kan bli med på kurs og andre arrangement i regi av PVV. De aller fleste arrangementene er gratis.

PVV har også en relativt innholdsrik boksamling til disposisjon for medlemmene, samt en bokhylle full av blad og tegneserier (for tiden abonnerer vi på Pondus og Lunch). Vi har i tillegg et romslig bokbudsjett, så dersom du har forslag til bøker/blad vi burde kjøpe inn er det bare å sende en mail til styret (pvv@pvv.ntnu.no). Ta en titt på hva som står i bokhyllen.

PVV har også en del brettspill du kan prøve.

Hvordan bli medlem

Første steg for å bli medlem i PVV er å betale medlemskontingent.

Når du er medlem

Når du er medlem kan du ta en titt på dokumentasjonen og begynne å leke!

Become a Member of PVV!

All members of PVV get accounts on PVV's machines, email addresses (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) og 757 MB of disc space, which could be used for for an instance homepages. If you should run out of disc space it is possible to buy an extended disc quota. To activate an account with PVV one has to show up in person at our premises to set the password.

In addition one gets access to PVV's two spaces, room 226 and 229 in Sentralbygg 2 (see map of the second floor of SBII). In room 229 there are six workstations that all run Linux, and table space and internet outlets for laptops. In room 226 there is a corner sofa, a TV, and miscellaneous gaming consoles and machines.

If you desire to learn Unix you have a good opportunity at PVV. We have a strongly professional environment, with many very knowlegeable persons, that mostly don't mind helping beginners. One could also get more privileges here than at the stud-machines (the schools studen servers and machines), for instance by joining PVV-drift (the sysadmin and management group).

PVV has several DVD-burners that members can use. You can join courses and other events arranged by PVV. Most of the events are free.

PVV also has a relatively sizable collection of books available to its members, and a bookshelf full of magazines and comics (at the present we subscribe to Pondus and M). In addittion we have strong budget for books, so if you have suggestions for books/magazines we should buy just send a mail to the board (pvv@pvv.ntnu.no). Have a look at what is in the bookshelf.

PVV also has some board games you could try.

How to become a member

The first step towards becoming a member of PVV is paying the membership fee.

When you are a member

When you are a member you can have a look at the documentation and begin playing around!