Difference between revisions of "Medlem"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Endra fra MB til MiB siden det er det som er vi faktsik bruker)
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[#Become a Member of PVV!|English]]
+
= Medlemsfordeler =
 
+
De fleste av PVVs aktiviteter er åpne for alle. Likevel har det fordeler å være medlem:
= Bli medlem i PVV! =
+
* Brukerkonto PVVs datasystemer, samt en epost-adresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) (brukernavn vil tilsvare brukernavnet hos NTNU) og 757 MiB diskplass. Lagringsplassen kan blant annet brukes til [[Hjemmesider|til egen hjemmeside]]. Dersom du går tom for diskplass, er det mulig å [[Diskkjøp|kjøpe utvidet diskkvote]]. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
 
+
* Dørtilgang til lokalene våre ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Her har vi blant annet et arbeidsrom med whiteboard, et terminalrom med to Linux-stasjoner, og et koserom med sofaer, TV, og spillkonsoller. Vi har også en stor samling med fag- og skjønnlitteratur samt [[Spill|brettspill]]. For å få dørtilgang, send ditt NTNU-brukernavn til en person i styret, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Styret kan nås enten i person eller via mail (se [[kontaktinformasjon]]).
Alle medlemmer av PVV får brukerkonto PVV sine maskiner, epostadresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) og 757 MiB diskplass, som blant annet kan brukes til [[Hjemmesider|hjemmesider]]. Dersom du går tom for diskplass er det mulig å [[Diskkjøp|kjøpe utvidet diskkvote]]. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
+
* Tilgang til vår samspleisebod
 
+
* Stemmerett på generalforsamlinger
I tillegg får man tilgang til PVVs oppholdsrom, rom 247, 248, 249 og 251 i Oppredning (se [https://bit.ly/33GatJv kart over andre etasje i Oppredning]). På rom 249 er det fem arbeidsstasjoner som alle kjører Linux, samt bordplass og nettverksuttak for laptoper. På rom 248 er det sofakrok med TV og diverse spillkonsoller.
 
 
 
Dersom du ønsker å lære Unix er det god anledning til det på PVV. Vi har et sterkt faglig miljø, med mange svært kunnskapsrike personer, som stort sett ikke har noe imot å hjelpe nybegynnere. Man kan få større privilegier her enn på stud-maskinene, for eksempel gjennom å bli med i PVV-drift.
 
 
 
PVV har flere DVD-brennere som medlemmene kan bruke. Du kan bli med på kurs og andre arrangement i regi av PVV. De aller fleste arrangementene er gratis.
 
 
 
PVV har også en relativt innholdsrik [[Bokhyllen|boksamling]] til disposisjon for medlemmene, samt en bokhylle full av blad og tegneserier (for tiden abonnerer vi på Lunch). Vi har i tillegg et romslig bokbudsjett, så dersom du har forslag til bøker/blad vi burde kjøpe inn er det bare å sende en mail til styret (pvv@pvv.ntnu.no). Ta en titt på hva som står i [[Bokhyllen|bokhyllen]].
 
 
 
PVV har også en del [[Spill|brettspill]] du kan prøve.
 
  
 
= Hvordan bli medlem =
 
= Hvordan bli medlem =
 
+
For å bli medlem trenger man bare å betale betale medlemskontingent. Kontingenten er kr <b>50,00</b> per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr <b>1024,00</b> én gang. Kontingent betales til konto <b>8601 11 16916</b>. Betalingen må merkes med NTNU-brukernavn.
Første steg for å bli medlem i PVV er å betale [[Medlemskontingent|medlemskontingent]].
 
 
 
= Når du er medlem =
 
  
 
Når du er medlem kan du ta en titt på [[Dokumentasjon|dokumentasjonen]] og begynne å leke!
 
Når du er medlem kan du ta en titt på [[Dokumentasjon|dokumentasjonen]] og begynne å leke!
  
= Become a Member of PVV! =
+
= Se også =
 
+
* [[Medlemsdatabase]]
All members of PVV get accounts on PVV's machines, email addresses (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) og 757 MiB of disc space, which could be used for for an instance [[Hjemmesider|homepages]]. If you should run out of disc space it is possible to [[Diskkjøp|buy an extended disc quota]]. To activate an account with PVV one has to show up in person at our premises to set the password.
+
* [[Kontingentreglement]]
 
+
* [[Korttilgang]]
In addition one gets access to PVV's two spaces, room 226 and 229 in Sentralbygg 2 (see [http://www.ntnu.no/etasjeplan/s2/2/plan.jpg map of the second floor of SBII]). In room 229 there are six workstations that all run Linux, and table space and internet outlets for laptops. In room 226 there is a corner sofa, a TV, and miscellaneous gaming consoles and machines.
 
 
 
If you desire to learn Unix you have a good opportunity at PVV. We have a strongly professional environment, with many very knowlegeable persons, that mostly don't mind helping beginners. One could also get more privileges here than at the stud-machines (the schools student servers and machines), for instance by joining PVV-drift (the sysadmin and management group).
 
 
 
PVV has several DVD-burners that members can use. You can join courses and other events arranged by PVV. Most of the events are free.
 
  
PVV also has a relatively sizable [[Bokhyllen|collection of books]] available to its members, and a bookshelf full of magazines and comics (at the present we subscribe to and M). In addition we have strong budget for books, so if you have suggestions for books/magazines we should buy just send a mail to the board (pvv@pvv.ntnu.no). Have a look at what is in the [[Bokhyllen|bookshelf]].
 
  
PVV also has some [[Spill|board games]] you could try.
+
= Membership benefits =
 +
Most of PVV's activities are open for everyone. However, there are some benefits of being a member:
 +
* User account on PVV's computer systems, plus an email address (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) and 757 MiB disk space. The disk space can for example be used for [[Hjemmesider|your own home page]]. If you run out of disk space, it is possible to [[Diskkjøp|buy a larger quota]]. To activate your user account, you need to meet up at our premises to set a password.
 +
* Door access to our rooms ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Here we have a work room with a whiteboard, a terminal room with two Linux stations, and a break room with sofas, a TV, and gaming consoles. We also have a large collection of fiction, non-fiction, and [[Spill|board games]]. In order to get door access, give your NTNU username to a member of the board, in addition to the length of the membership that you paid for. The board can be contacted either in person, or via mail (see [[Kontaktinformasjon|contact info]]).
 +
* Access to our snacks kiosk
 +
* Voting rights on our general assemblies
  
 
= How to become a member =
 
= How to become a member =
 +
To become a member, you only need to pay a membership fee. The fee is <b>50</b> NOK per year. It is also possible to become a lifetime member by paying <b>1024</b> NOK once. The fee is paid to bank account <b>8601 11 16916</b>. The payment must be marked with your NTNU username.
  
The first step towards becoming a member of PVV is paying the [[Medlemskontingent|membership fee]].
+
When you are a member, you can have a look at [[Dokumentasjon|the documentation]] and begin playing around!
  
= When you are a member =
+
= See also =
 +
* [[Medlemsdatabase|Member database]]
 +
* [[Kontingentreglement|Fee regulations]]
 +
* [[Korttilgang|Card access]]
  
When you are a member you can have a look at [[Dokumentasjon|the documentation]] and begin playing around!
 
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 17:05, 1 March 2023

Medlemsfordeler

De fleste av PVVs aktiviteter er åpne for alle. Likevel har det fordeler å være medlem:

  • Brukerkonto på PVVs datasystemer, samt en epost-adresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) (brukernavn vil tilsvare brukernavnet hos NTNU) og 757 MiB diskplass. Lagringsplassen kan blant annet brukes til til egen hjemmeside. Dersom du går tom for diskplass, er det mulig å kjøpe utvidet diskkvote. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
  • Dørtilgang til lokalene våre (Oppredning/Gruve, rom 247). Her har vi blant annet et arbeidsrom med whiteboard, et terminalrom med to Linux-stasjoner, og et koserom med sofaer, TV, og spillkonsoller. Vi har også en stor samling med fag- og skjønnlitteratur samt brettspill. For å få dørtilgang, send ditt NTNU-brukernavn til en person i styret, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Styret kan nås enten i person eller via mail (se kontaktinformasjon).
  • Tilgang til vår samspleisebod
  • Stemmerett på generalforsamlinger

Hvordan bli medlem

For å bli medlem trenger man bare å betale betale medlemskontingent. Kontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med NTNU-brukernavn.

Når du er medlem kan du ta en titt på dokumentasjonen og begynne å leke!

Se også


Membership benefits

Most of PVV's activities are open for everyone. However, there are some benefits of being a member:

  • User account on PVV's computer systems, plus an email address (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) and 757 MiB disk space. The disk space can for example be used for your own home page. If you run out of disk space, it is possible to buy a larger quota. To activate your user account, you need to meet up at our premises to set a password.
  • Door access to our rooms (Oppredning/Gruve, rom 247). Here we have a work room with a whiteboard, a terminal room with two Linux stations, and a break room with sofas, a TV, and gaming consoles. We also have a large collection of fiction, non-fiction, and board games. In order to get door access, give your NTNU username to a member of the board, in addition to the length of the membership that you paid for. The board can be contacted either in person, or via mail (see contact info).
  • Access to our snacks kiosk
  • Voting rights on our general assemblies

How to become a member

To become a member, you only need to pay a membership fee. The fee is 50 NOK per year. It is also possible to become a lifetime member by paying 1024 NOK once. The fee is paid to bank account 8601 11 16916. The payment must be marked with your NTNU username.

When you are a member, you can have a look at the documentation and begin playing around!

See also