Maskiner/Stud

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 19:59, 9 August 2014 by Simongli (talk | contribs) (La til modellnavn, lenke til produktside med manualer og downloads, la inn instruksjoner om hvordan legge den til i windows 7)
Jump to navigation Jump to search

Stud er den nye printeren til PVV (ny høsten 2013). Den er en HP LaserJet P3015. Skriveren printer ark fort, men bare i sort og hvitt.

Printeren er administrert av CUPS, som kjører på dash8 . For administrering, gå til https://cups.pvv.ntnu.no:631, på en PVV-maskin.

IP-adressen til printeren er 129.241.210.218 (den samme som hingst har hatt tidligere). Kos deg med den! :)

For å koble til skriveren med windows 7

Gå til Devices and Printers -> Add a printer -> Add a network, wireless or Bluetooth printer , og velg HP LaserJet P3010 Series UPD PCL 6 (hvis du er i tvil skal ip-adressen stå bak navnet i parentes). Share and enjoy.

For drift

Installer pakkene cups og cups-bsd for at alt skal funke. Resten blir rdistet. Mmmm.