Maskiner/Jerry

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 18:53, 11 April 2016 by Yorinad (talk | contribs) (Fixed headings)
Jump to navigation Jump to search

Everyone knows Jerry

Jerry er en terminal på PVV. Maskinen er lånt fra UNINETT AS via User:yorinad og er en full-blood Mac Mini. Maskinen skal kjøre siste versjon av OS X og har NFS, automount, kerberos og alle de andere ting driftere bryr seg om.

Filsystem

Maskinen har en 1TB Crucial SSD som eies av User:yorinad. SSD-en er delt opp i to partisjoner, 80GB til OS X og resten er /scratch. Det anbefales å konfigurere programmer som bruker mye data (som f.eks Steam) til å lagre det på et eget sted i /scratch.

Merk at /scratch er exFAT, så den kan oppføre seg litt merkelig, og alle filer er skrivbart av alle.

Det er lov å dele lagring når det passer, så lagres Steam-spill i /scratch/SteamLibrary, og programmer lagres i /scratch/Applications.