Maskiner/Alphys

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 23:21, 4 February 2017 by Pederbs (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Backupmaskinen til PVV

Denne maskinen kjører ZFS med 4x raidz3 med 11x 0.5GB disker hver, og 4x disker som hot-spares.