Difference between revisions of "Kurs/Matematikk for 3D-programmerere eller 3D-grafikk for matematikere"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(kvaterioner -> kvaternioner)
m (3 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 23:45, 5 March 2010

Tid: Torsdag 2. oktober 2008, kl. 18:15<
> Sted: R3<
> Kursholder: Odd Rune Strømmen Lykkebø<
> Anbefalte forkunnskaper: Enkel lineær algebra (f.eks. Matte 3)

Dette kurset gir en innføring i konsepter som underbygger moderne 3D-APIer som OpenGL (og DirectX).

  • Grunnleggende om bruk av algebra for å løse geometriske problemer.
  • Generelt om geometrier nyttige for 3D-grafikk.
  • Utledning av lineære transformasjoner (rotasjon, skalering, skjær) og affine transformasjoner.
  • Gjennomgang av transformasjonspipeline: model->world->view->projeksjon.

Dersom man har tid vil det bli gått gjennom kvaternioner og utvalgte polynomer samt parameterrepresentasjon.