Kurs/Matematikk for 3D-programmerere

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search

Tid: Torsdag 2. oktober 2008, kl. 18:15<
> Sted: R3<
> Kursholder: Odd Rune Strømmen Lykkebø<
> Anbefalte forkunnskaper: Enkel lineær algebra (f.eks. Matte 3)

Dette kurset gir en innføring i konsepter som underbygger moderne 3D-APIer som OpenGL (og DirectX).

  • Grunnleggende om bruk av algebra for å løse geometriske problemer.
  • Generelt om geometrier nyttige for 3D-grafikk.
  • Utledning av lineære transformasjoner (rotasjon, skalering, skjær) og affine transformasjoner.
  • Gjennomgang av transformasjonspipeline: model->world->view->projeksjon.

Dersom man har tid vil det bli gått gjennom kvaternioner og utvalgte polynomer samt parameterrepresentasjon.

Etterspil

Vel, det var planen for kurset. I realiteten ble det noe annerledes, og ikke så fyldig som det var først håp om. For en litt mer saklig gjennomgang av det som var på kurset, se Matematikk i 3D dimensjoner