Difference between revisions of "Kurs/Introduksjon til grafikk i Python"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
<b>Nøkkelord</b>: VisPy, Python, OpenGL, GLSL, NumPy
 
<b>Nøkkelord</b>: VisPy, Python, OpenGL, GLSL, NumPy
 
## Ressurser:
 
## Ressurser:
  - vispy.org
+
  * vispy.org
  - https://github.com/vispy/vispy/tree/master/examples/
+
  * https://github.com/vispy/vispy/tree/master/examples/
  - shadertoy.com
+
  * shadertoy.com
  - lighthouse3d.com
+
  * lighthouse3d.com
 
### Foiler og kode
 
### Foiler og kode
 
  - http://github.com/finninde/vispy-kurs
 
  - http://github.com/finninde/vispy-kurs

Revision as of 18:29, 22 October 2015

Tid: Torsdag 22. oktober 2015, kl. 18:15
Sted: KJL3
Kursholder: Finn Inderhaug Holme
Anbefalte forkunnskaper: Ingen
Nøkkelord: VisPy, Python, OpenGL, GLSL, NumPy

    1. Ressurser:
* vispy.org
* https://github.com/vispy/vispy/tree/master/examples/
* shadertoy.com
* lighthouse3d.com
      1. Foiler og kode
- http://github.com/finninde/vispy-kurs


    1. Kursbeskrivelse

Dette kurset dekker de grunnleggende konseptene til 3D-visualisering. Kursdeltageren skal bli innført i hva en 3D-modell er, og hvordan en GPU er bygd opp. Vi kommer så til å se på hvordan dette kan brukes til å vise frem ferdiglagde 3D-modeller eller plotte data i sanntid.

Kurset bruker Python biblioteket VisPy som eksempel. Anbefalt forkunnskap er å ha sett litt på Python og matrisemultiplikasjon. Vi starter med å se på hvordan en GPU fungerer, og bygger oss opp derfra. Fordelen med VisPy er plattform uavhengighet, og at VisPy kan hente kontekst fra det meste. VisPy virker bra med QT, GLFW og de fleste andre populære måtene å skaffe seg vinduer på. Kombiner dette med den lekende lette syntaksen til NumPy, og man kan plutselig lage spennende 3d prosjekter på null komma svisj. Forståelsen av grafikk i Python vil også hjelpe de av dere som henter inn modeller og data til Blender. Både Blender, Maya og VTK (for å nevne noen) har gode bindinger til Python.