Kurs/Innføring i OpenGL

From Programvareverkstedet
< Kurs
Revision as of 18:07, 15 September 2008 by Oysteini (talk | contribs) (endret dato)
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 25. september 2008, kl. 18:15<
> Sted: R3<
> Kursholder: Andreas Danner Nilsen<
> Anbefalte forkunnskaper: C

midlertidig beskrivelse

Kurset vil gjennomgå OpenGL som programmeringsapi, vise masse kode og få frem noen eksempler på alt som vises underveis.

  • Kort innføring i hva OpenGL er
  • Litt om hvordan komme i gang - på windows, unix eller mac. Dette er ofte det vanskeligste med OpenGL.
  • Litt om hvordan man kan bruke OpenGL effektivt. glBegin/End vs glVertexPointer vs VBO'er. Statechanges mm.
  • Litt kort om Framebuffere; fargebuffer, dybdebuffer, stencilbuffer og bruk av disse; samt multisampling vs supersampling.
  • Rask innføring i affine transformasjoner og "Vertex Transformation Pipeline" (mye mer i detalj i oppfølgerkurs neste uke), hvordan sette opp kamera og verden.
  • Bruk av Texture Objects
  • Kaaanskje noe om lys og skygger, men tviler på at det er tid.
  • Kort om shadere. Har ikke tid til å gå i detaljer; GLSL vil egentlig kreve sitt eget kurs...