Kurs/Haskell (2012)

From Programvareverkstedet
< Kurs
Revision as of 13:27, 16 March 2012 by Orbekk (talk | contribs) (Informasjon om Haskellkurset)
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 22. mars 2012, kl. 18:15
Sted: Annonseres snart
Kursholder: Kjetil Ørbekk

Haskell er et funksjonelt programmeringsspråk. Funksjoner kan behandles som vanlige verdier og manipuleres på forskjellige måter. Haskell gir deg enkel syntaks for å behandle funksjoner, for eksempel med lambdaer. Dette gjør at man kan skrive kode på en helt annen måte enn i f.eks. Java og C++. Nedenfor finner du et kodeeksempel i Java og Haskell.

Haskell har et high-tech-typesystem. Haskell er sterkt typet, og har mekanismer som ligner på Generics (Java)/Templates (C++) men er mer fleksible. Haskells svar på interfaces skiller mellom spesifikasjon og implementasjon av en datatype på en måte som er umulig i Java.

Haskell har lazy evaluation. Det betyr at programmet ditt ikke blir kjørt før i siste liten (for eksempel når det skal skrives til skjerm). Hvis du har en liste med en milliard elementer men du trenger bare det første? Det er effektivt i Haskell. Hvis du vet hvordan Generator-patternet fungerer i objektorientert programmering, så kan du tenke deg at det fungerer på samme måte, men Haskell gir deg det helt automatisk.

Interessert? Kom på kurs! :-)

  /** Teller antall 10-ere i 'list'. */
  List<Integer> numberOfTens(List<Integer> list) {
    List<Integer> result = new ArrayList<Integer>();
    for (Integer i : list) {
      if (i == 10) {
        result.add(i);
      }
    }
    return result;
  }

  -- equalsTen er en hjelpefunksjon som sjekker om x er 10.
  equalsTen x = x == 10
  -- numberOfTens tilsvarer Java-funksjonen ovenfor.
  numberOfTens list = length (filter equalsTen list)