Kurs/Android

From Programvareverkstedet
< Kurs
Revision as of 16:03, 23 February 2011 by Oysteini (talk | contribs) (sted)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 3. mars 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5
Kursholder: Jarl Erik Schmidt
Anbefalte forkunnskaper: Java

Android.png

Kurset gir en teknisk introduksjon til arkitekturen i Android-platformen, og hvordan en lager og debugger programmer ved hjelp av Eclipse og Android-emulatoren. Som eksempel vil det livekodes et enkelt spill.