Halvårsmøte/2017H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 20:01, 28 September 2017 by Amundbk (talk | contribs) (Created page with "==Halvårsmøte 28.09.2017== Oppmøtte: Christoffer Viken, Odd-Erik Frantzen, Jørgen Pedersen, Siril Sjåstad, Camilla Rygh, Mette Sjåstad, Omer Baviker, Robert Maikher, T...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte 28.09.2017

Oppmøtte: Christoffer Viken, Odd-Erik Frantzen, Jørgen Pedersen, Siril Sjåstad, Camilla Rygh, Mette Sjåstad, Omer Baviker, Robert Maikher, Torstein Nordgård-Hansen, Karl Høivik, Karina Lofquist, Amund Bergland Kvalsvik, Peder Sundt

Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protkollunderskrivere

 • Peder ble valgt ordstyrer
 • Amund ble valgt referent
 • Mette og Camilla ble valgt tellekorps
 • Karl og Torstein melder seg til protokollunderskrivere

Godkjenning av innkalling og dagsorden

 • Innkallingen er godkjent
 • Referatet er godkjent
 • Godkjenning burde legges til på alle rapporter som skal presenteres i sakslisten

Styrets halvårsrapport

 • Peder presenterer styrets halvårsrapport
 • Styrets halvårsrapport kan finnes på nettsiden
  • Fremmes ønske om at til neste år må vi enten representere antall aktive brukere eller bare se på antall nye medlemmer
 • Antall kurs arrangert dette semesteret er høyere enn tidligere år
 • Styrets halvårsrapport ble godkjent

Drifts halvårsrapport

 • Drifts halvårsrapport kan finnes på nettsiden
 • Drifts halvårsrapport ble godkjent

CERTs halvårsrapport

 • CERT er ikke tilstede
 • CERTs sin rapport er underkjent

Godkjenning av regnskap for første halvår

 • Budsjettet finnes på hjemmeområdet til brukeren på pvv
 • Kopier av regnskapet ble gitt ut til alle oppmøtte
 • Robert presenterer regnskapet
 • Regnskapet har så langt blitt brukt
 • Regnskapet godkjennes

Godkjenning av revirdert budjsett

 • Bankutgifter foreslår økt fra 2200 til 2500
 • Revidert budsjett godkjennes

Leder

 • Amund melder seg som kandidat til ny styreleder
 • Amund blir valgt til ny styrelder

Styre

 • Nominasjoner
  • Torstein blir nominert av Mette, men trekker seg hvis det ikke er behov
  • Jørgen blir nominert av Mette, men godtar ikke sin nominasjon
  • Odd-Erik blir nominert av Mette og godtar
  • Peder blir nominert av Karl og godtar
  • Robert blir nominert av Karl og godtar
  • Mette blir nominert av Karl, men godtar ikke
  • Birk blir nominert av Karl og Amund godtar med hans fullmakt
  • Karl blir nominert av Karl og godtar
  • Omer blir nominert av Peder og godtar
  • Camilla blir nominert av Camilla og godtar
 • De endelige kanditatene er Odd-Erik, Peder, Robert, Camilla, Birk, Karl og Omer
  • Camilla fikk 12 stemmer
  • Robert fikk 11 stemmer
  • Peder fikk 11 stemmer
  • Karl fikk 9 stemmer
  • Birk fikk 7 stemmer
  • Odd-Erik fikk 5 stemmer
  • Omer fikk 5 stemmer
 • De nye styremedlemmene ble Camilla, Robert, Peder, Karl og Birk

Valg av valkomité

 • Nominasjoner:
  • Torstein blir nominert av Peder og godtar
  • Omer blir nominert av Robert og godtar
  • Odd-Erik blir nominert av Robert og godtar
  • Jørgen blir nominert av Robert, men godtar ikke
 • Torstein, Omer og Odd-Erik