Halvårsmøte/2013H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 19:42, 12 September 2013 by Oysteini (talk | contribs) (referat fra halvårsmøtet)
Jump to navigation Jump to search

Innkallinger

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport: File:Styrets-rapport-2013h.pdf
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Referat

Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd. Originalen befinner seg i en perm på PVV. De følgende filene inneholder referatet: