Halvårsmøte/2006V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 21:11, 16 February 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Saksliste

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. Godkjenning av forrige års regnskap.
 8. Godkjenning av årets budsjett.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.
10. Valg av valgkomité.
11. Møtet er hevet.

Vedlegg

Drifts rapport

Drift har i løpet av forrige år hatt følgende aktiviteter:

 • Ny driftere: Han, han, han! (eirikald)
 • Vi har fått tre rackskap fra snille mennesker hos Yahoo! Norge. Vi har også fått 6 rack-maskiner og 4-diskkabinetter fra samme.
 • Vi har fått 10 bokser fra elektro. Disse boksene er koselige bokser med omtrentlig slik spec:
    Dual P3 800Mhz                                                                          
    512 MB RAM                                                                            
    En sliten disk.                                                                         
 • Drift har hatt rydding på serverrommet i forbindelse med kabinettene. I denne sammenhengen ble store mengder gammel hardware kastet. Dette inkluderte mye gammel fra HP og Digital.
 • Etter å ha kjøpt inn testtastatur så har det blitt kjøpt inn 9 nye tastatur og 9 nye muser.
 • tvilling har blitt installert som server og puttet i et rackmontert kabinett. Den er nå klar til å ta over som dev.pvv og wiki.pvv.
 • decibel har blitt oppgradert til ny release av Ubuntu. I den sammenhengen kan det se ut til at en bug i denne kjerneversjonen gjør at ext3 og SMP ikke er gode venner.
 • hb er delvis ferdiginstallert. Dette skal bli en boks med CD-brenner og ZIP-stasjon. Drift vil ha en DVD-brenner i samme boksen.
 • kvin er delvis installert på ny boks.
 • PVV vil rett etter halvårsmøtet få nytt epostsystem. Qmail vil bli faset ut til fordel for Exim. Vi vil også gå over til å avvise spam SMTP-time hvis de ser veldig ut som spam.

Ellers har drift en del ønsker om hva som kommer til å skje fremover:

 • Drift har et ønske om at det skal kjøpes inn flatskjermer til arbeidsstasjoner.
 • Drift har også ønsker om at vi skal få en CERT bestående av aktive medlemmer.