Halvårsmøte/2022H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 17:40, 4 October 2022 by Bjornoka (talk | contribs) (Created page with "<span id="møtet-er-satt."></span> = 1. Møtet er satt. = <span id="oppmøte"></span> == 1.1 Oppmøte == {| ! pvv-brukernavn ! Fullt navn |- | bjornoka | Bjørnar Ørjansen...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Contents

1. Møtet er satt.

1.1 Oppmøte

pvv-brukernavn Fullt navn
bjornoka Bjørnar Ørjansen Kaarevik
andrph Andrea Pettersen Helåsen
torsteno Torstein Nordgård-Hansen
adriangl Adrian Gunnar Lauterer
krissorf Kristoffer Sørfonn
ombermb Omer Babiker
aminmb Amin Babiker
sindos Sindre Østby
alekskn Aleksander Knudsen
oysteikt Øystein Kristoffer Tveit
haavasny Håvard Solberg Nybøe
lisajon Rickard Jonassen
--- Einar Martin (ikke medlem)
olemrus Ole Martun Rusten
andholst Andreas Holst Olsen
emmalei Emma Lu Eikemo
richarah Richard Alexander Haydon
sondrhel Sondre Haugen Elgaaen
amalieem Amalie Mansåker
eirikwit Eirik Wittersø
jonmro Jon Martinus Rødtang
berntjd Bernt Johan Damslora
sebastka Sebastian Karlsen
kimdha Kim Drange Hansen
sigrusk Sigrun Skjellnes
danio Daniel Løvbrøtte Olsen
felixalb Felix Albrigtsen
hermanak Hermann Andreas Kran
maximio Maximilian Ogris
ecsvihus Edward Cornelius Haukø Svihus
??? Emil
 1. Sebastian kom før diskusjon av lovendringer.
 2. Emil dro før valg av leder.
 3. Einar Martin dro på et tilfeldig tidspunkt, vi vet ikke når.
 4. Kai dro på et tilfeldig tidspunkt, vi vet ikke når.
 5. 29 stemmeberrettigede ved start.
 6. 30 stemmeberrettigede etter Sebastian kom.
 7. 28 stemmeberrettigede etter Emil og Kai dro (før alle valg).


11. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere.

11.1 Ordstyrer

 • Andrea nominerer Andrea
  • Valgt ved akklamasjon

11.11 Referent

 • Andrea nominerer Bjørnar
  • Bjørnar godtar nominasjon
   • Valgt ved akklamasjon

11.21 Tellekorps

 • Sondre nominerer seg selv
 • Eirik nominerer seg selv
 • Begge valgt ved akklamasjon

11.1211 Protokollunderskrivere

 • Torstein nominerer seg selv
 • Omer nominerer seg selv
 • Begge valgt ved akklamasjon

21. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 • Innkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon

1211. Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøte.

 • Spørsmål 1: Ble lenkene til vedlegg rettet opp i?
  • Svar: Ja, det er alt i orden.
 • Spørsmål 2: Vet vi hvor de 400 kronene omtalt under regnskap forrige halvårsmøte faktisk kom fra?
  • Svar: Nei.
 • Spørsmål 3: Burde “valgt ved akklamasjon” under punkt 18. klargjøres til å nevne nøyaktig hvem som ble valgt (alle ble nemlig valgt)?
  • Svar: Ja, det er fornuftig
 • Spørsmål 4: Hvor ble det av budsjettet fra forrige møte?
  • Svar: Godt spørsmål, det skal fort legges til.

111221. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.

 • Torstein foreslår godkjenning ved akklamasjon med visse forbehold:
  • Valgkommite-valg presiseres (jf. Spørsmål 3)
  • Regnskap vedlegges
  • Budsjett vedlegges
 • Godkjent ved akklamasjon

312211. Styrets halvårsrapport.

 • Spørsmål 1: Hvor stort er lageret?
  • Svar: Stort nok; ca. stort.
 • Spørsmål 2: Deler vi te-samling, vannkoker og kjøkken med Vektor?
  • Svar: Det har vi ikke avklart enda.
  • Svar: Kaffeanliggende bruker Vektor eget materiell.
 • Spørsmål 3: Er deling av koserommet en direkte avtale med NVG?
  • Svar: Delvis, alle involverte parter (PVV, NVG, Vektor og NTNU Eiendom) har diskutert dette.
 • Spørsmål 4: Søkte vi om å beholde tavlen i 2. etasje på Stripa?
  • Svar: Nei, ikke direkte, men vi har ikke blitt fortalt å fjerne oss derfra.
  • Svar: Tidligere praksis har vært å avvente for å se om vi må fjerne oss; det har aldri vært nødvendig.
  • Søker om å beholde begge tavlene vi har.
  • Svar: Effektivt sett har vi fremdeles tavlen.

13112221 Godkjenning av Styrets halvårsrapport.

 • Godkjent ved akklamasjon

1113213211. Drifts halvårsrapport.

 • Kommentar 1: Det har blitt satt opp servermonitoreringssystemer.
 • Spørsmål 1: Fungerer epostlistene våre?
  • Svar: Ja, stort sett, men de DDOS-es for øyeblikket
 • Spørsmål 2: Er Venture satt opp som terminal?
  • Svar: Ja, den er gjeninnsatt som aktiv terminal.

31131211131221. Godkjenning av Drifts halvårsrapport.

 • Torstein foreslår godkjenning ved akklamasjon under forbehold om endringene fra forrige punkt.
  • Godkjent ved akklamasjon

13211311123113112211. CERTs halvårsrapport.

 • Spørsmål 1: Hvilke tiltak ble innført for å hindre gjentagelse av passordlekkasje via post-it-lapper?
  • Svar: Uoffisiell påminnelse om å ikke skrive ned passordet på lapper lengre.
 • Spørsmål 2: Hva er CERT?
  • Svar: Computer Emergency Reponse Team
 • Spørsmål 3: Burde rapportnavnen endres til V2022?
  • Svar: Ja, vi endrer.

11131221133112132113212221. Godkjenning av CERTs halvårsrapport.

 • Andrea foreslår godkjenning ved akklamasjon etter endring fra forrige punkt.
  • Godkjent ved akklamasjon

3113112221232112111312211312113211. Godkjenning av regnskap for første halvår 2022

 • Saksopplysning: Hardware-posten er ikke blitt benyttet enda for å ikke tukle med regnskaped før halvårsmøtet, fremover skal det brukes penger.
 • Spørsmål 1: Hva er grunnen til økte inntekter under medlemskontingenter?
  • Svar: Sannsynligvis livstidsmedlemsskaper fra medlemmer som allerede har vært med en stund.
 • Andrea foreslår godkjenning ved akklamasjon
  • Regnskap er godkjent ved akklamasjon

1321132132111213122112311311222113111221131221. Diskusjon og revisjon av årets budsjett.

 • Justering av poster for dette rengskapsåret i vedlegg.
 • Spørsmål 1: Vil disse endringene få konsekvenser for videre budsjettføring for kommende regnskapsår?
  • Svar: Nei, dette er kun en revisjon av dette årets budsjett
 • Spørsmål 2: Burde ikke medlemskontingen-posten følge faktiske inntekter da vi ikke antar flere inntekter på dette punktet i år?
  • Svar: Nei, fordi noen kvitteringer og innbetalinger
 • Spørsmål 3: Hvorfor er “foreldreløs”-posten ikke null?
  • Svar: Den tilsvarer kontanter vi har liggende i Dibbler
  • Svar: Dette kan legges inn med “annet” som motpost
 • Spørsmål 4: Hvor mye har vi på konto?
  • Svar: Omtrent 155 KNOK, samt ca. 7 KNOK i kontanter

11131221131211131231121113112221121321132132211331222113112211. Godkjenning av revidert budsjett

 • Godkjent ved akklamasjon. Forøvrig oppfordrer halvårsmøtet kasserer om å justere regnskap med endringer beskrevet i punktet over.

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221. Lovendring

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.1. Dagens lov

“PVV er en selvstendig forening tilknyttet NTNU. PVV har et styre som velges av halvårsmøtet, og som består av en leder og 4-6 styremedlemmer. Leder velges hver høst, mens de resterende medlemmene velges hver høst og vår. Styremøter er åpne for alle medlemmer, men styret har etter behov rett til å lukke møtene. Halvårsmøtet velger revisor for kommende halvår. PVV har en valgkomite som velges på halvårsmøtet. Denne består av to personer. Valgkomiteen arrangerer valg av styre, revisor og ny valgkomite.”

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.11. Foreslått ny lov

“PVV er en selvstendig forening tilknyttet NTNU. PVV har et styre som velges av halvårsmøtet, og som består av en leder og 4-6 styremedlemmer. Leder velges hver høst, mens de resterende medlemmene velges hver høst og vår. Styremøter er åpne for alle medlemmer, men styret har etter behov rett til å lukke møtene. Halvårsmøtet velger revisor for kommende år, og revisor velges på vårmøtet. Revisor og kasserer skal ikke være samme person. PVV har en valgkomite som velges på halvårsmøtet. Denne består av to personer. Valgkomiteen arrangerer valg av styre, revisor og ny valgkomite.”

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.21. Endringer

Fra “Halvårsmøtet velger revisor for kommende halvår.” Til “Halvårsmøtet velger revisor for kommende år, og revisor velges på vårmøtet. Revisor og kasserer skal ikke være samme person.”

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.1211. Begrunnelse

I lovene står det at revisor velges hvert halvårsmøte. I praksis har revisor kun blitt valgt på vårmøtene, i minst 15 år ved sjekk av referat. Altså må lovverket endres eller praksis endres. Det er praktisk å ha samme revisor for samme regnskapsår, og derfor er forslaget å endre loven til dette. I tillegg er det ønske om å spesifisere at revisor og kasserer ikke skal være samme person, slik at det ikke blir diskusjon om dette senere.

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.111221. Diskusjon

 • Spørsmål 1: Vil dette påvirke dagsorden for inneværende halvårsmøte?
  • Svar: Nei.
 • Spørsmål 2: Deler vi opp en tildigere post i kasserer og revisor?
  • Svar: Nei, disse har tradisjonelt vært separate personer.

311311222113111231131112132112311321322112111312211312111322212311322113212221.312211. Godkjenning/avslag

 • Godkjent ved akklamasjon

132113213221133112132113311211131221121321131211132221123113112221131112311332111213211322211312113211. Valg av leder

 • Torstein nominerer Bjørnar, Andrea, Felix, Daniel, Øystein
  • Felix, Øystein og Bjørnar avslår nominasjonen
  • Daniel og Andrea aksepterer nominasjonen
 • Torstein nominerer så samtlige i rommet.
  • Resultatet av dette ble:
   • Jon aksepterer nominasjonen
   • Adrian aksepterer nominasjonen
 • Sindre nominerer Torstein
  • Torstein avslår nominasjonen
 • Valg avholdes med kandidater:
  • Andrea, Daniel, Jon, Adrian
 • Jon ble valgt til leder ved anonym avstemning

111312211312111322212321121312212321123113112221121113122113111231133221121321132132211331121321231231121113122113322113111221131221. Valg av kasserer

 • Bjørnar nominerer Amalie
  • Amalie godtar nominasjonen
 • Jon nominerer Lisa
  • Lisa avslår nominasjonen
 • Jon nominerer Andrea
  • Andrea avslår nominasjonen
 • Aleksander nominerer Jon
  • Jon avslår nominasjonen
 • Jon nominerer Daniel
  • Daniel avslår nominasjonen
 • Sondre nominerer Omer
  • Omer avslår nominasjonen
 • Valg avholdes med kandidater:
  • Amalie
 • Amalie ble valgt ved akklamasjon

31131122211311123113321112131221121113112211121312211213211321322112311311222113311213212322211211131221131211132221232112111312111213111213211231131122212322211331222113112211. Valg av styre.

 • Torstein nominerer Felix, Amalie, Aleksander, Bjørnar og Adrian
  • Bjørnar godtar nominasjonen
  • Aleksander godtar nominasjonen
  • Adrian godtar nominasjonen
  • Felix godtar nominasjonen
  • Amalie avslår nominasjonen
 • Sondre nominerer samtlige i rommet.
  • Resultatet av dette blir:
   • Amin godtar nominasjonen
   • Andreas godtar nominasjonen
   • Rickard godtar nominasjonen
   • Øystein godtar nominasjonen
   • Daniel godtar nominasjonen
   • Jon godtar nominasjonen
   • Ole Martin godtar nominasjonen
 • Torstein nominerer Andrea
  • Andrea avslår nominasjonen
 • Valg avholdes med kandidater:
  • Bjørnar, Aleksander, Adrian, Felix, Amin, Andreas, Rickard, Øystein, Daniel, Ole
 • Bjørnar, Aleksander, Adrian og Felix ble valgt som styremedlemmer ved anonym avstemning

13211321322113311213212312311211131122211231132122311211131122211211131221131211132221121321132132212321121113121112133221123113112221131112311332111213122112311311123112111331121113122112132113213211121332212311322113212221. Valg av revisor.

 • Andrea nominerer Sindre
  • Sindre godtar nominasjonen
 • Adrian nominerer Amin, Andreas, Rickard, Øystein, Daniel og Ole
  • Amin godtar nominasjonen
   • Amin trekker seg
  • Andreas avslår nominasjonen
  • Rickard avslår nominasjonen
  • Øystein avslår nominasjonen
  • Daniel avslår nominasjonen
  • Ole avslår nominasjonen
 • Valg avholdes med kandidater:
  • Sindre
 • Sindre ble valgt ved akklamasjon

1113122113121113222123211211131211121311121321123113213221121321131211221321123113213221123113112221131112311332211211131221131211132211121312211231131112311211232221121321132132211331121321231231121113112221121321133112132112312321123113112221121113122113121113123112112322111213211322211312113211. Valg av valgkomité.

 • Emma nomineres
  • Emma godtar nominasjonen
  • Emma trekker seg
 • Daniel nomineres
  • Daniel godtar nominasjonen
  • Daniel trekker seg
 • Adrian nominerer Amin, Andreas, Rickard, Øystein og Ole
  • Amin godtar nominasjonen
  • Andreas avslår nominasjonen
  • Rickard avslår nominasjonen
  • Øystein avslår nominasjonen
  • Ole godtar nominasjonen
 • Sindre nominerer Bjørnar
  • Bjørnar godtar nominasjonen
 • Valg avholdes med kandidater:
  • Bjørnar, Amin, Ole
 • Ale tre velges ved akklamasjon

31131122211311123113321112131221123113111231121113311211131221121321131211132221121113122113111221221113122112132113121113222112132113213221133112132123222112311311222113111231132231121113112221121321133112132112211213322112111312211312111322212321121113121112131112132112311321322112131221232112111312211213111213122112132113213221123113112211131112311311121321122112132231121113122113322113111221131221. Møtet er hevet.

 • Møtet er hevet

Vedlegg