Difference between revisions of "Halvårsmøte/2021V"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m
 
Line 103: Line 103:
 
     Grafikk kurs
 
     Grafikk kurs
 
     React kurs
 
     React kurs
Kan legges inline i referatet, eller lages en egen underside
 
  
 
==Vedlegg 2: Drifts halvårsrapport==
 
==Vedlegg 2: Drifts halvårsrapport==

Latest revision as of 00:26, 23 February 2021

Halvårsmøte PVV

mandag 22. februar, 17:00 på zoom.

49. Møtet er satt

Møte satt 17:15

Oppmøtte:

 • alekskn
 • pederbs
 • omermb
 • torsteno
 • richarah
 • jonasbru
 • lisebul
 • sondrhel
 • saelgaa
 • eirikwit
 • emmalei
 • stianul
 • johnnyhn

50. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere

eirikwit ble valgt som ordstyrer. emmalei ble valgt til referent. eirikwit og pederbs ble valgt til terllekorps. torsteno og omermb ble valgt til protokollunderskrivere.

51. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Inkalling kom egentlig en uke og ca. 6 dager før møtet, men inkalling ble likevel godkjent ved akklamasjon.

52. Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøte

eirikwit gjorde det. (Referat 2020H)

53. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent ved akklamasjon.

54. Styrets halvårsrapport

eirikwit gikk gjennom det. (Vedlegg 1)

55. Godkjenning av Styrets halvårsrapport

Godkjent, men det skal legges til et ekstra punkt angående en uoffesiell ryddedag.

56. Drifts halvårsrapport

pederbs gikk gjennom drifts halvårsrapport. (Vedlegg 2)

57. Godkjenning av Drifts halvårsrapport

Godkjent.

4948. CERTs halvårsrapport

torsteno gikk gjennom CERTs halvårsrapport.

4949. Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent.

4950. Godkjenning av forrige års regnskap

richarah gikk gjennom forrige års regnskap. Det er rundt 3000kr ekstra på bankkontoen som vi ikke vet hvor kom fra. Dette skal undersøkes nærmere, og vil bli rapportert om i det reviderte budskjettet. Konklusjon: Det var noen feil i regnskapet så det ble ikke godkjent, men det vil komme et nytt, oppdatert regnskap som legges ved årsrapporten senere.

4951. Diskusjon og revisjon av årets budsjett

Budskjettet var av en eldre versjon, så styret stilte mindre forberedt til dette punktet enn planlagt. eirikwit førte inn de oppdaterte endringene for budsjettet, slik at de kunne presenteres. "Kurs"-punkt ble endret til "Kurs og PR". I det store og hele har vi senket inntektene en del for å speile realiteten, og har til gjengjeld senket budskjettet for hardware, daglig drift og abonnementer. Til framtidige halvårsmøter bør regnskap lages god tid i forveien og legges ved i innkalling. Det ble vedtatt et januar-til-januar-budsjett fra nå (2021). (Vedlegg 3)

4952. Godkjenning av årets budsjett

Det oppdaterte budsjettet ble godkjent ved akklamasjon.

4953. Valg av styre

Valg foregikk anonymt over zoom, og resultatet ble ikke publisert. emmalei, alekskn, stianul, og johnnyhn ble valgt ved akklamasjon.

4953.49 Valg av kasserer

richarah ble valgt ved akklamasjon.

4954. Valg av revisor

eirikwit og torsteno ble nominert og godtok nominasjon. eirikwit ble valgt.

4955. Valg av valgkomité

sondrhel og torsteno ble valgt ved akklamasjon.

4956. Møtet hevet

Vedlegg

Vedlegg 1: Styrets halvårsrapport

H2020 har vært sterkt preget av Covid for PVV. Vi har ikke kunne holdt arrangementer som Hackekveld og brettspillkveld. På grunn av den økte smittesituasjonen har PVV måtte holde stengt i perioder i Januar og Februar 2021. Vi har også innført nye tiltak, bl.a å redusere antall personer som kan være på PVV, og innført påbud om mundbind. Vi har holdt 1 ryddedag I 2021 har styret startet opp faste driftskvelder og faste sosialkvelder.

Innkjøp:

  Switch Pro controller
  Gitar
  Visebøker
  Lamineringsmaskin

Kurs:

  GPG kurs
  Grafikk kurs
  React kurs

Vedlegg 2: Drifts halvårsrapport

Drift har holdt maskinene på PVV i opererende tilstand. Dette inneholder omstart etter strømbrudd og vedlikehold av tjenester som nettsider og svar av epost.

Drift har begynt med regelmessige driftskvelder

En oppdatering på Spikkjepøsche gjorde at Rainloop og Mediawiki sluttet å fungere. SAML inloggingen på Mediawiki har blitt fikset ved å bytte til en ny SAML plugin. Rainloop hadde byttet pakkenavn, og trengte bare å bli installert på nytt.

Drift har byttet ut sertifikatene på Microbel (epost), Spikkjeposche (www), Skrotnisse (???) og Essendrop (git) fra vår gamle CA DigiCert til Terena.

De gamle halvårsrapportene har blitt hentet fra Knakelibrak og er nå tilgjengelig igjen på de gamle URLene.

En god del dokumentasjon om nåvørende oppsett har blitt lagt inn på wiki.

Nybrukerscriptet har blitt fikset etter migrering av salt-master fra Lommel til Fenris. Flere maskiner har fått en distribusjonsoppgradering, bl.a. Hildring, Eirin og Monty.

Vedlegg 3: Årets budsjett

Budsjett 2021.png