Difference between revisions of "Halvårsmøte/2021H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Created page with " =01. Møtet er satt= eirikwit starter møtet == Oppmøte == {| ! Fullt navn ! NTNU Brukernavn |- | Adrian Gunnar Lauterer | adriangl |-...")
 
Line 2: Line 2:
  
 
=01. Møtet er satt=
 
=01. Møtet er satt=
    eirikwit starter møtet
+
eirikwit starter møtet
  
    == Oppmøte ==
+
== Oppmøte ==
    {|
+
{|
    ! Fullt navn
+
! Fullt navn
    ! NTNU Brukernavn
+
! NTNU Brukernavn
    |-
+
|-
    | Adrian Gunnar Lauterer
+
| Adrian Gunnar Lauterer
    | adriangl
+
| adriangl
    |-
+
|-
    | Aleksander Knutsen
+
| Aleksander Knutsen
    | alekskn
+
| alekskn
    |-
+
|-
    | Amalie Erdal Mansåker
+
| Amalie Erdal Mansåker
    | amalieem
+
| amalieem
    |-
+
|-
    | Amin Mohamed Babiker
+
| Amin Mohamed Babiker
    | aminmb
+
| aminmb
    |-
+
|-
    | Andrea Pettersen Helåsen
+
| Andrea Pettersen Helåsen
    | andrph
+
| andrph
    |-
+
|-
    | Bjørnar Ørjansen Kårevik
+
| Bjørnar Ørjansen Kårevik
    | bjornoka
+
| bjornoka
    |-
+
|-
    | Eirik Wittersø
+
| Eirik Wittersø
    | eirikwit
+
| eirikwit
    |-
+
|-
    | Emma Lu Eikemo
+
| Emma Lu Eikemo
    | emmalei
+
| emmalei
    |-
+
|-
    | Felix Albrigtsen
+
| Felix Albrigtsen
    | felixalb
+
| felixalb
    |-
+
|-
    | Katharina Haeussler
+
| Katharina Haeussler
    | kathareh
+
| kathareh
    |-
+
|-
    | Kristoffer Sørfonn
+
| Kristoffer Sørfonn
    | krissorf
+
| krissorf
    |-
+
|-
    | Lisa Jonassen
+
| Lisa Jonassen
    | lisajon
+
| lisajon
    |-
+
|-
    | Omer Mohamed Babiker
+
| Omer Mohamed Babiker
    | omermb
+
| omermb
    |-
+
|-
    | Peder Bergebakken Sundt
+
| Peder Bergebakken Sundt
    | pederbs
+
| pederbs
    |-
+
|-
    | Richard Aleksander Haydon
+
| Richard Aleksander Haydon
    | richarah
+
| richarah
    |-
+
|-
    | Sondre Haugen Elgaaen
+
| Sondre Haugen Elgaaen
    | sondrhel
+
| sondrhel
    |-
+
|-
    | Sindre Herstad
+
| Sindre Herstad
    | sindher
+
| sindher
    |-
+
|-
    | Thomas Wilskow Thorbjørnsen
+
| Thomas Wilskow Thorbjørnsen
    | thomawt
+
| thomawt
    |-
+
|-
    | Torstein Nordgård-Hansen
+
| Torstein Nordgård-Hansen
    | torsteno
+
| torsteno
    |-
+
|-
    | Øystein Tveit
+
| Øystein Tveit
    | oysteikt
+
| oysteikt
    }
+
}
  
  
 
=02. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere=
 
=02. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere=
    ==Ordstyrer==
+
==Ordstyrer==
        eirikwit nominerer seg selv
+
eirikwit nominerer seg selv
       
+
 
        eirikwit valgt ved akklamasjon
+
eirikwit valgt ved akklamasjon
    ==Referent==  
+
==Referent==  
        sondrhel nominert av eirikwit
+
sondrhel nominert av eirikwit
       
+
 
        sondrhel godtar nominasjonen
+
sondrhel godtar nominasjonen
       
+
 
        sondrhel valgt ved akklamasjon
+
sondrhel valgt ved akklamasjon
    ==Tellekorps==
+
==Tellekorps==
        torsteno og sindos nominerer seg selv
+
torsteno og sindos nominerer seg selv
       
+
 
        torsteno og sindos valgt ved akklamasjon
+
torsteno og sindos valgt ved akklamasjon
    ==Protokollunderskrivere==
+
==Protokollunderskrivere==
        omermb nominerer seg selv til protokollunderskriver
+
omermb nominerer seg selv til protokollunderskriver
       
+
 
        bjornoka nominerer seg selv til protokollunderskriver
+
bjornoka nominerer seg selv til protokollunderskriver
       
+
 
        omermb og bjornoka valgt ved akklamasjon
+
omermb og bjornoka valgt ved akklamasjon
  
 
=03. Godkjenning av innkalling og dagsorden=
 
=03. Godkjenning av innkalling og dagsorden=
    eirikwit informerer om skrivefeil i mail
+
eirikwit informerer om skrivefeil i mail
   
+
 
    Innkalling godkjent ved akklamasjon
+
Innkalling godkjent ved akklamasjon
  
 
=04. Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte=
 
=04. Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte=
    eirikwit presenterer referat fra forrige vårmøte[vedlegg 1]
+
eirikwit presenterer referat fra forrige vårmøte[vedlegg 1]
   
+
 
    Feil og mangler bli tatt opp:
+
Feil og mangler bli tatt opp:
        * Økonomien skulle sees på, og tilstand burde oppdateres nå i ettertid
+
* Økonomien skulle sees på, og tilstand burde oppdateres nå i ettertid
        * Kasserer ble valgt etter styre (vanligvis valgt før styre), da den som hadde meldt seg hentet pizza til pausen da  
+
* Kasserer ble valgt etter styre (vanligvis valgt før styre), da den som hadde meldt seg hentet pizza til pausen da  
        * Fikse skrivefeil
+
* Fikse skrivefeil
  
 
=05. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte=
 
=05. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte=
    torsteno foreslår å godkjenne referatet gitt at nevnte feil og mangler blir rettet opp i.
+
torsteno foreslår å godkjenne referatet gitt at nevnte feil og mangler blir rettet opp i.
   
+
 
    torsteno sitt forslag godkjent ved akklamasjon
+
torsteno sitt forslag godkjent ved akklamasjon
  
 
=06. Styrets halvårsrapport=
 
=06. Styrets halvårsrapport=
    eirikwit presenterer styrets halvårsrapport[vedlegg 2]
+
eirikwit presenterer styrets halvårsrapport[vedlegg 2]
   
+
 
    Et innkjøp av sondrhel sto ikke oppført. Det viste seg at sondrhel hadde fått penger tilbake for et kjøp uten at dette hadde blitt godkjent på et styremøte
+
Et innkjøp av sondrhel sto ikke oppført. Det viste seg at sondrhel hadde fått penger tilbake for et kjøp uten at dette hadde blitt godkjent på et styremøte
   
+
 
 
=07. Godkjenning av Styrets halvårsrapport=
 
=07. Godkjenning av Styrets halvårsrapport=
    Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
 
=08. Drifts halvårsrapport=
 
=08. Drifts halvårsrapport=
    pederbs presenterer drifts halvårsrapport[vedlegg 3]
+
pederbs presenterer drifts halvårsrapport[vedlegg 3]
  
 
=09. Godkjenning av Drift halvårsrapport=
 
=09. Godkjenning av Drift halvårsrapport=
    Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
 
=0↊. CERTs halvårsrapport=
 
=0↊. CERTs halvårsrapport=
    torsteno presenterer CERTs halvårsrapport[vedlegg 4]
+
torsteno presenterer CERTs halvårsrapport[vedlegg 4]
   
+
 
    torsteno legger frem ønske om ny leder i CERT
+
torsteno legger frem ønske om ny leder i CERT
   
+
 
    pederbs legger frem ønske om ny driftskoordinator
+
pederbs legger frem ønske om ny driftskoordinator
  
 
=0↋. Godkjenning av CERTs halvårsrapport=
 
=0↋. Godkjenning av CERTs halvårsrapport=
    Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
 
=10. Presentasjon av revidert regnskap for 2020=
 
=10. Presentasjon av revidert regnskap for 2020=
    eirikwit presenterer revidert regnskap for 2020[vedlegg 5]
+
eirikwit presenterer revidert regnskap for 2020[vedlegg 5]
   
+
 
    * Ukjent person som kjøpte noe mens de pantet for PVV skylder PVV 30,- kr   
+
* Ukjent person som kjøpte noe mens de pantet for PVV skylder PVV 30,- kr   
    * Noen bilag mangler kontekst
+
* Noen bilag mangler kontekst
    * Opptil 1000,- kr skyldes fra folk som har kjøpt inn pizza til PVV grunnet feil i beregning av overlegg
+
* Opptil 1000,- kr skyldes fra folk som har kjøpt inn pizza til PVV grunnet feil i beregning av overlegg
    * Totalt 727,- kr utestående for medlemmer
+
* Totalt 727,- kr utestående for medlemmer
    * Vi har totalt sett en økning av kapital, mye grunnet mangel på arrangementer under pandemien
+
* Vi har totalt sett en økning av kapital, mye grunnet mangel på arrangementer under pandemien
  
 
=11. Godkjenning av revidert regnskap for 2020=
 
=11. Godkjenning av revidert regnskap for 2020=
    Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
 
=12. Godkjenning av regnskap for første halvår 2021=
 
=12. Godkjenning av regnskap for første halvår 2021=
    richarah presenterer regnskap for første halvår 2021 [vedlegg 6]
+
richarah presenterer regnskap for første halvår 2021 [vedlegg 6]
   
+
 
    Nettoavvik er på 160.86,- kr ut
+
Nettoavvik er på 160.86,- kr ut
 +
 
 +
==Inntekter==
 +
Totale inntekter er på 12 058.00,- kr
  
    ==Inntekter==
+
Pant lavere enn forventet, men mengden flasker på PVV begynne å hope seg opp
        Totale inntekter er på 12 058.00,- kr
 
       
 
        Pant lavere enn forventet, men mengden flasker på PVV begynne å hope seg opp
 
           
 
    ==Utgifter==
 
        Totale utgifter er på 14 832.51,- kr
 
       
 
        Abonnementer har gått ned til 0.00,- kr da PVV har droppet sitt abonnement på Lunsj
 
       
 
        Fadderuke var betraktelig lavere enn forventet. Det viser seg at en håndfull medlemmer er usikre på om de har sendt inn bilag for utgifter i fadderperioden. Medlemmene blir oppfordret til å gå gjennom bilag de har i etterkant av møtet, og sende inn ved første anledning.
 
       
 
        Kurs og PR har gått ned til 0.00,- kr da PVV ikke har holdt kurs det siste halvåret, med unntak av et bilag fra sist uke som ikke har blitt ført inn
 
  
    ==Godkjenning==
+
==Utgifter==
    torsteno foreslår å kun godkjenne regnskap for første halvår med forbehold om endringer som kommer som konsekvens av revidert regnskap 2020
+
Totale utgifter er på 14 832.51,- kr
    alekskn foreslår å underskjenne regnskap på bakrgunn av missvisende kategoriføring
+
 
    alekskn sitt forslag godkjent ved akklamasjon
+
Abonnementer har gått ned til 0.00,- kr da PVV har droppet sitt abonnement på Lunsj
    Regnskap er dermed underkjent og må fikses til neste halvårsmøte
+
 
 +
Fadderuke var betraktelig lavere enn forventet. Det viser seg at en håndfull medlemmer er usikre på om de har sendt inn bilag for utgifter i fadderperioden. Medlemmene blir oppfordret til å gå gjennom bilag de har i etterkant av møtet, og sende inn ved første anledning.
 +
 
 +
Kurs og PR har gått ned til 0.00,- kr da PVV ikke har holdt kurs det siste halvåret, med unntak av et bilag fra sist uke som ikke har blitt ført inn
 +
 
 +
==Godkjenning==
 +
torsteno foreslår å kun godkjenne regnskap for første halvår med forbehold om endringer som kommer som konsekvens av revidert regnskap 2020
 +
alekskn foreslår å underskjenne regnskap på bakrgunn av missvisende kategoriføring
 +
alekskn sitt forslag godkjent ved akklamasjon
 +
Regnskap er dermed underkjent og må fikses til neste halvårsmøte
  
 
=13. Diskusjon og revisjon av årets budsjett=
 
=13. Diskusjon og revisjon av årets budsjett=
    richarah presenterer forslag til årets budsjett
+
richarah presenterer forslag til årets budsjett
  
    ==Budsjettforslag==
+
==Budsjettforslag==
        Inntekt
+
Inntekt
            * Donasjoner går ned fra 30 000,- kr til 28 000,- kr for å gjenspeile virkeligheten bedre
+
* Donasjoner går ned fra 30 000,- kr til 28 000,- kr for å gjenspeile virkeligheten bedre
            * Renter går ned fra 150,- kr til 50,- kr grunnet dårlig rente
+
* Renter går ned fra 150,- kr til 50,- kr grunnet dårlig rente
        Utgifter
+
Utgifter
            * Uendret, men richarah nevner daglig drift og fadderuke burde vurderes revidert i nær fremtid da pandemien er over i Norge
+
* Uendret, men richarah nevner daglig drift og fadderuke burde vurderes revidert i nær fremtid da pandemien er over i Norge
  
 
=14. Godkjenning av revidert budsjett=
 
=14. Godkjenning av revidert budsjett=
    Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
 
=15. Endringer av lov 3=
 
=15. Endringer av lov 3=
  
 
==15.1. Dagens lov==
 
==15.1. Dagens lov==
    torsteno presenterer dagens lov [vedlegg 7]
+
torsteno presenterer dagens lov [vedlegg 7]
  
 
==15.2. Foreslått ny lov==
 
==15.2. Foreslått ny lov==
Line 194: Line 194:
  
 
==15.3. Endringer==
 
==15.3. Endringer==
    Endre mengden aktive medlemmer som kreves for å sette i gang ekstraordinert medlemsmøte fra 1/3 av aktive medlemmer til 10 medlemmer
+
Endre mengden aktive medlemmer som kreves for å sette i gang ekstraordinert medlemsmøte fra 1/3 av aktive medlemmer til 10 medlemmer
    Endre minimal varsel før ekstraordinert medlemsmøte fra 1 uke i forveien til 2 uker i forveien
+
Endre minimal varsel før ekstraordinert medlemsmøte fra 1 uke i forveien til 2 uker i forveien
  
 
==15.4. Begrunnelse==
 
==15.4. Begrunnelse==
Line 201: Line 201:
  
 
==15.5. Diskusjon==
 
==15.5. Diskusjon==
    sondrhel foreslår å istedet for å endre fra et fast antall medlemmer til en funksjon av størrelsen av styret, slik at muligheten for ekstraordinert medlemsmøte er åpent selv under tider hvor PVV har lite medlemmer
+
sondrhel foreslår å istedet for å endre fra et fast antall medlemmer til en funksjon av størrelsen av styret, slik at muligheten for ekstraordinert medlemsmøte er åpent selv under tider hvor PVV har lite medlemmer
    andrph foreslår å godkjenne lovforslag inntil videre, og endre til sondrhel sitt forslag enten ved ekstraordinert medlemsmøte eller neste halvårsmøte
+
andrph foreslår å godkjenne lovforslag inntil videre, og endre til sondrhel sitt forslag enten ved ekstraordinert medlemsmøte eller neste halvårsmøte
  
 
==15.6. Godkjenning/avslag==
 
==15.6. Godkjenning/avslag==
    Lovendring godkjent ved akklamasjon
+
Lovendring godkjent ved akklamasjon
  
 
=16. Valg av leder=
 
=16. Valg av leder=
    andrph nominerer seg selv til leder
+
andrph nominerer seg selv til leder
   
+
 
    sondrhel nominerer emmalei til leder
+
sondrhel nominerer emmalei til leder
        * emmalei underkjenner nominasjonen
+
* emmalei underkjenner nominasjonen
   
+
 
    richarah nominerer torsteno til leder
+
richarah nominerer torsteno til leder
        * torsteno underkjenner nominasjonen
+
* torsteno underkjenner nominasjonen
   
+
 
    sondrhel nominerer johnnyhn til leder
+
sondrhel nominerer johnnyhn til leder
        * johnnyhn underkjenner nominasjonen
+
* johnnyhn underkjenner nominasjonen
   
+
 
    eirikwit nominerer bjornoka til leder
+
eirikwit nominerer bjornoka til leder
        * bjornoka underkjenner nominasjonen
+
* bjornoka underkjenner nominasjonen
 +
 
 +
andrph valgt til leder ved akklamasjon
  
    andrph valgt til leder ved akklamasjon
 
   
 
 
=17. Valg av kasserer=
 
=17. Valg av kasserer=
    torsteno nominerer amalieem til kasserer
+
torsteno nominerer amalieem til kasserer
        * amalieem godtar nominasjonen
+
* amalieem godtar nominasjonen
   
+
 
    eirikwit nominerer thomawt til kasserer
+
eirikwit nominerer thomawt til kasserer
        * thomawt underkjenner nominasjonen
+
* thomawt underkjenner nominasjonen
  
    amalieem valgt til kasserer ved akklamasjon
+
amalieem valgt til kasserer ved akklamasjon
  
 
=18. Valg av styre=
 
=18. Valg av styre=
    torsteno nominerer amalieem og sondrhel til styremedlem
+
torsteno nominerer amalieem og sondrhel til styremedlem
        * amalieem godtar nominasjonen
+
* amalieem godtar nominasjonen
        * sondrhel underkjenner nominasjonen
+
* sondrhel underkjenner nominasjonen
   
+
 
    alekskn nominerer seg selv til styremedlem
+
alekskn nominerer seg selv til styremedlem
   
+
 
    adriangl nominerer seg selv til styremedlem
+
adriangl nominerer seg selv til styremedlem
   
+
 
    oysteikt nominerer seg selv til styremedlem
+
oysteikt nominerer seg selv til styremedlem
   
+
 
    andrph nominerer seg selv til styremedlem
+
andrph nominerer seg selv til styremedlem
   
+
 
    andrph nominerer bjornoka til styremedlem
+
andrph nominerer bjornoka til styremedlem
        * bjornoka godtar nominasjonen
+
* bjornoka godtar nominasjonen
   
+
 
    johnnyhn nominerer aminmb til styremedlem
+
johnnyhn nominerer aminmb til styremedlem
        * aminmb godtar nominasjonen
+
* aminmb godtar nominasjonen
   
+
 
    omermb nominerer seg selv til styremedlem
+
omermb nominerer seg selv til styremedlem
   
+
 
    torsteno nominerer felixalb, lisajon og kathareh til styremedlem
+
torsteno nominerer felixalb, lisajon og kathareh til styremedlem
        * felixalb godtar nominasjonen
+
* felixalb godtar nominasjonen
        * lisajon underkjenner nominasjonen
+
* lisajon underkjenner nominasjonen
        * kathareh underkjenner nominasjonen
+
* kathareh underkjenner nominasjonen
   
+
 
    andrph nominerer thomawt til styremedlem
+
andrph nominerer thomawt til styremedlem
        * thomawt godtar nominasjonen
+
* thomawt godtar nominasjonen
   
+
 
    bjornoka nominerer sindher til styremedlem
+
bjornoka nominerer sindher til styremedlem
        * sindher underkjenner nominasjonen
+
* sindher underkjenner nominasjonen
   
+
 
    kathareh nominerer seg selv til styremedlem
+
kathareh nominerer seg selv til styremedlem
 +
 
 +
andrph ønsker fire styremedlemmer
  
    andrph ønsker fire styremedlemmer
+
alekskn foreslår fem styremedlemmer for å kunne spre arbeidmengden mer
 +
* Det blir tatt opp at PVV i innspurten til fadderperioden effektivt sett hadde ett styremedlem mindre da en i daværende styre hadde sluttet på NTNU
  
    alekskn foreslår fem styremedlemmer for å kunne spre arbeidmengden mer
+
Det blir holdt anonym avstemning mellom følgende nominerte
        * Det blir tatt opp at PVV i innspurten til fadderperioden effektivt sett hadde ett styremedlem mindre da en i daværende styre hadde sluttet på NTNU
+
* alekskn
 +
* amalieem
 +
* aminmb
 +
* bjornoka
 +
* felixalb
 +
* kathareh
 +
* oysteikt
 +
* thomawt
  
    Det blir holdt anonym avstemning mellom følgende nominerte
+
De tre med flest stemmer er valgt til styret
        * alekskn
+
* alekskn
        * amalieem
+
* bjornoka
        * aminmb
+
* felixalb
        * bjornoka
 
        * felixalb
 
        * kathareh
 
        * oysteikt
 
        * thomawt
 
  
    De tre med flest stemmer er valgt til styret
+
To nomimnerte har begge like mange stemmer og ingen andre har flere stemmer enn de
        * alekskn
+
* adriangl
        * bjornoka
+
* oysteikt
        * felixalb
 
  
    To nomimnerte har begge like mange stemmer og ingen andre har flere stemmer enn de
+
Det blir holdt anonym avstemning mellom adriangl og oysteikt
        * adriangl
+
* oysteikt får flest stemmer
        * oysteikt
+
 
       
+
Nytt styre er dermed
    Det blir holdt anonym avstemning mellom adriangl og oysteikt
+
* alekskn
        * oysteikt får flest stemmer
+
* bjornoka
   
+
* felixalb
    Nytt styre er dermed
+
* oysteikt
        * alekskn
 
        * bjornoka
 
        * felixalb
 
        * oysteikt
 
  
 
=19. Valg av valgkomité=
 
=19. Valg av valgkomité=
    sondrhel nominerer seg selv til valgkomité
+
sondrhel nominerer seg selv til valgkomité
    torsteno nominerer eirikwit, omermb og amalieem
+
torsteno nominerer eirikwit, omermb og amalieem
        omermb underkjenner nominasjonen
+
omermb underkjenner nominasjonen
        eirikwit underkjenner nominasjonen
+
eirikwit underkjenner nominasjonen
        amalieem godtar nominasjonen
+
amalieem godtar nominasjonen
    eirikwit nominerer
+
eirikwit nominerer
        adriangl
+
adriangl
   
+
 
    sondrhel, amalieem og adriangl valgt til valgkomité ved akklamasjon
+
sondrhel, amalieem og adriangl valgt til valgkomité ved akklamasjon
  
 
=1↊. Møtet heves=
 
=1↊. Møtet heves=
    Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
 
=Vedlegg=
 
=Vedlegg=
    [REFERAT VÅR 2021]
+
[REFERAT VÅR 2021]
 +
 
 +
[STYRETS HALVÅRSRAPPORT]
 +
 
 +
[DRIFTS HALVÅRSRAPPORT]
 +
 
 +
[CERTS HALVÅRSRAPPORT]
 +
 
 +
[REVIDERT REGNSKAP 2020]
 +
 
 +
[REGNSKAP VÅR 2021]
  
    [STYRETS HALVÅRSRAPPORT]
+
[LOV 3]
   
 
    [DRIFTS HALVÅRSRAPPORT]
 
   
 
    [CERTS HALVÅRSRAPPORT]
 
   
 
    [REVIDERT REGNSKAP 2020]
 
   
 
    [REGNSKAP VÅR 2021]
 
   
 
    [LOV 3]
 

Revision as of 22:19, 27 September 2021


01. Møtet er satt

eirikwit starter møtet

Oppmøte

Fullt navn NTNU Brukernavn
Adrian Gunnar Lauterer adriangl
Aleksander Knutsen alekskn
Amalie Erdal Mansåker amalieem
Amin Mohamed Babiker aminmb
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Bjørnar Ørjansen Kårevik bjornoka
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Felix Albrigtsen felixalb
Katharina Haeussler kathareh
Kristoffer Sørfonn krissorf
Lisa Jonassen lisajon
Omer Mohamed Babiker omermb
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Richard Aleksander Haydon richarah
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Sindre Herstad sindher
Thomas Wilskow Thorbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Øystein Tveit oysteikt

}


02. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Ordstyrer

eirikwit nominerer seg selv

eirikwit valgt ved akklamasjon

Referent

sondrhel nominert av eirikwit

sondrhel godtar nominasjonen

sondrhel valgt ved akklamasjon

Tellekorps

torsteno og sindos nominerer seg selv

torsteno og sindos valgt ved akklamasjon

Protokollunderskrivere

omermb nominerer seg selv til protokollunderskriver

bjornoka nominerer seg selv til protokollunderskriver

omermb og bjornoka valgt ved akklamasjon

03. Godkjenning av innkalling og dagsorden

eirikwit informerer om skrivefeil i mail

Innkalling godkjent ved akklamasjon

04. Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte

eirikwit presenterer referat fra forrige vårmøte[vedlegg 1]

Feil og mangler bli tatt opp:

 • Økonomien skulle sees på, og tilstand burde oppdateres nå i ettertid
 • Kasserer ble valgt etter styre (vanligvis valgt før styre), da den som hadde meldt seg hentet pizza til pausen da
 • Fikse skrivefeil

05. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

torsteno foreslår å godkjenne referatet gitt at nevnte feil og mangler blir rettet opp i.

torsteno sitt forslag godkjent ved akklamasjon

06. Styrets halvårsrapport

eirikwit presenterer styrets halvårsrapport[vedlegg 2]

Et innkjøp av sondrhel sto ikke oppført. Det viste seg at sondrhel hadde fått penger tilbake for et kjøp uten at dette hadde blitt godkjent på et styremøte

07. Godkjenning av Styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

08. Drifts halvårsrapport

pederbs presenterer drifts halvårsrapport[vedlegg 3]

09. Godkjenning av Drift halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

0↊. CERTs halvårsrapport

torsteno presenterer CERTs halvårsrapport[vedlegg 4]

torsteno legger frem ønske om ny leder i CERT

pederbs legger frem ønske om ny driftskoordinator

0↋. Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

10. Presentasjon av revidert regnskap for 2020

eirikwit presenterer revidert regnskap for 2020[vedlegg 5]

 • Ukjent person som kjøpte noe mens de pantet for PVV skylder PVV 30,- kr
 • Noen bilag mangler kontekst
 • Opptil 1000,- kr skyldes fra folk som har kjøpt inn pizza til PVV grunnet feil i beregning av overlegg
 • Totalt 727,- kr utestående for medlemmer
 • Vi har totalt sett en økning av kapital, mye grunnet mangel på arrangementer under pandemien

11. Godkjenning av revidert regnskap for 2020

Godkjent ved akklamasjon

12. Godkjenning av regnskap for første halvår 2021

richarah presenterer regnskap for første halvår 2021 [vedlegg 6]

Nettoavvik er på 160.86,- kr ut

Inntekter

Totale inntekter er på 12 058.00,- kr

Pant lavere enn forventet, men mengden flasker på PVV begynne å hope seg opp

Utgifter

Totale utgifter er på 14 832.51,- kr

Abonnementer har gått ned til 0.00,- kr da PVV har droppet sitt abonnement på Lunsj

Fadderuke var betraktelig lavere enn forventet. Det viser seg at en håndfull medlemmer er usikre på om de har sendt inn bilag for utgifter i fadderperioden. Medlemmene blir oppfordret til å gå gjennom bilag de har i etterkant av møtet, og sende inn ved første anledning.

Kurs og PR har gått ned til 0.00,- kr da PVV ikke har holdt kurs det siste halvåret, med unntak av et bilag fra sist uke som ikke har blitt ført inn

Godkjenning

torsteno foreslår å kun godkjenne regnskap for første halvår med forbehold om endringer som kommer som konsekvens av revidert regnskap 2020 alekskn foreslår å underskjenne regnskap på bakrgunn av missvisende kategoriføring alekskn sitt forslag godkjent ved akklamasjon Regnskap er dermed underkjent og må fikses til neste halvårsmøte

13. Diskusjon og revisjon av årets budsjett

richarah presenterer forslag til årets budsjett

Budsjettforslag

Inntekt

 • Donasjoner går ned fra 30 000,- kr til 28 000,- kr for å gjenspeile virkeligheten bedre
 • Renter går ned fra 150,- kr til 50,- kr grunnet dårlig rente

Utgifter

 • Uendret, men richarah nevner daglig drift og fadderuke burde vurderes revidert i nær fremtid da pandemien er over i Norge

14. Godkjenning av revidert budsjett

Godkjent ved akklamasjon

15. Endringer av lov 3

15.1. Dagens lov

torsteno presenterer dagens lov [vedlegg 7]

15.2. Foreslått ny lov

15.3. Endringer

Endre mengden aktive medlemmer som kreves for å sette i gang ekstraordinert medlemsmøte fra 1/3 av aktive medlemmer til 10 medlemmer Endre minimal varsel før ekstraordinert medlemsmøte fra 1 uke i forveien til 2 uker i forveien

15.4. Begrunnelse

15.5. Diskusjon

sondrhel foreslår å istedet for å endre fra et fast antall medlemmer til en funksjon av størrelsen av styret, slik at muligheten for ekstraordinert medlemsmøte er åpent selv under tider hvor PVV har lite medlemmer andrph foreslår å godkjenne lovforslag inntil videre, og endre til sondrhel sitt forslag enten ved ekstraordinert medlemsmøte eller neste halvårsmøte

15.6. Godkjenning/avslag

Lovendring godkjent ved akklamasjon

16. Valg av leder

andrph nominerer seg selv til leder

sondrhel nominerer emmalei til leder

 • emmalei underkjenner nominasjonen

richarah nominerer torsteno til leder

 • torsteno underkjenner nominasjonen

sondrhel nominerer johnnyhn til leder

 • johnnyhn underkjenner nominasjonen

eirikwit nominerer bjornoka til leder

 • bjornoka underkjenner nominasjonen

andrph valgt til leder ved akklamasjon

17. Valg av kasserer

torsteno nominerer amalieem til kasserer

 • amalieem godtar nominasjonen

eirikwit nominerer thomawt til kasserer

 • thomawt underkjenner nominasjonen

amalieem valgt til kasserer ved akklamasjon

18. Valg av styre

torsteno nominerer amalieem og sondrhel til styremedlem

 • amalieem godtar nominasjonen
 • sondrhel underkjenner nominasjonen

alekskn nominerer seg selv til styremedlem

adriangl nominerer seg selv til styremedlem

oysteikt nominerer seg selv til styremedlem

andrph nominerer seg selv til styremedlem

andrph nominerer bjornoka til styremedlem

 • bjornoka godtar nominasjonen

johnnyhn nominerer aminmb til styremedlem

 • aminmb godtar nominasjonen

omermb nominerer seg selv til styremedlem

torsteno nominerer felixalb, lisajon og kathareh til styremedlem

 • felixalb godtar nominasjonen
 • lisajon underkjenner nominasjonen
 • kathareh underkjenner nominasjonen

andrph nominerer thomawt til styremedlem

 • thomawt godtar nominasjonen

bjornoka nominerer sindher til styremedlem

 • sindher underkjenner nominasjonen

kathareh nominerer seg selv til styremedlem

andrph ønsker fire styremedlemmer

alekskn foreslår fem styremedlemmer for å kunne spre arbeidmengden mer

 • Det blir tatt opp at PVV i innspurten til fadderperioden effektivt sett hadde ett styremedlem mindre da en i daværende styre hadde sluttet på NTNU

Det blir holdt anonym avstemning mellom følgende nominerte

 • alekskn
 • amalieem
 • aminmb
 • bjornoka
 • felixalb
 • kathareh
 • oysteikt
 • thomawt

De tre med flest stemmer er valgt til styret

 • alekskn
 • bjornoka
 • felixalb

To nomimnerte har begge like mange stemmer og ingen andre har flere stemmer enn de

 • adriangl
 • oysteikt

Det blir holdt anonym avstemning mellom adriangl og oysteikt

 • oysteikt får flest stemmer

Nytt styre er dermed

 • alekskn
 • bjornoka
 • felixalb
 • oysteikt

19. Valg av valgkomité

sondrhel nominerer seg selv til valgkomité torsteno nominerer eirikwit, omermb og amalieem omermb underkjenner nominasjonen eirikwit underkjenner nominasjonen amalieem godtar nominasjonen eirikwit nominerer adriangl

sondrhel, amalieem og adriangl valgt til valgkomité ved akklamasjon

1↊. Møtet heves

Godkjent ved akklamasjon

Vedlegg

[REFERAT VÅR 2021]

[STYRETS HALVÅRSRAPPORT]

[DRIFTS HALVÅRSRAPPORT]

[CERTS HALVÅRSRAPPORT]

[REVIDERT REGNSKAP 2020]

[REGNSKAP VÅR 2021]

[LOV 3]