Difference between revisions of "Halvårsmøte/2020H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Opprettet)
 
 
Line 228: Line 228:
 
= Vedlegg 2 =
 
= Vedlegg 2 =
  
VMen Balduzius har tatt over som KDC, med VMen fenris på vei til ny KDC master.
+
[[Driftsrapport/V2020|Driftrapport V2020]]
 
 
VMen Lommel ble hacket av bots grunnet en 0day i saltstack:
 
 
 
* Lommel hadde en gammel kopi av passordhashene i kerberos,
 
* hvilket gjorde at vi påtvang passordskifte på alle pvv brukere.
 
* Nye root-passord har også blit laget
 
 
 
Ett nytt jern, sleipner, er nå vå nye salt-master.
 
 
 
* Salt-master repoet og noen hjemmegrodde verktøy ble hentet fra lommel, ellers er alt nytt.
 
* Samme arbeidsflyt er nå satt opp som på lommel, men kjører nå python3.
 
** De fleste scripts som krevde python2 er nå oversatt til python3
 
* root/public_repo er enda ikke i fungerende tilstand
 
** DVS, endringene vi legger til i salt havner ikke på github
 
 
 
Horison, Asgard og Midgard jernene er nå tatt ut av serverrommet. To nye jern er satt inn: fenris og sleipner. De har redundant lagring men ikke redundant PSU.
 
 
 
Et nytt jern, fenris, skal ta over som KDC, og VMen balduzius etter hvert faset om til backup KDC.
 
 
 
Dvask har fått en delvis opprydding i zone fila si. Mange gamle navn er nå fjernet, som gjør det enklere å legge inn nye maskiner. Hele ipv6 reverszonefila er laget på nytt.
 
 
 
Terminalrom maskinene har etter PVV flyttet delvis kommet opp, men vi hadde netttrøbbel: Det er ikke mulig for Orakel å sette opp ei bro mellom det nye lokalet på berg og serverrommet vårt i kjelleren i IT vest. Det er derfor satt opp en OpenVPN tunnel mellom rommene. ellers er tanken å bruke NAT på enhetene på WiFi på Berg.
 
 
 
En ny terminalmaskin er snart oppe og kjærer: hasub! Arabisk for "datamaskin". Den kjører Fedora, og har fått delvis fungerende salt-oppsett. Det eneste som for fedora-oppsettet er kerberos.
 
 
 
Salt-minion oppsettet er under vei til å bli migrert bort fra salt-stack's egen PPA til de offisielle debian pakkene. Dette gjør oppsett av nye minions mye enklere. Det utarbeides for tiden et [https://gist.github.com/pbsds/7aff00a88f6e36b6b5c7e5ff21af2630 pvv saltoppsett script], som snart skal legges inn på guide på wikien
 
 
 
Mediawiki oppsettet brakk etter en oppdatering. SimpleSaml pluginen ser ut til å slite. Vi skal se oss inn på det etterhvert
 
  
 
= Vedlegg 3 =
 
= Vedlegg 3 =

Latest revision as of 22:16, 22 February 2021

001 Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Richard Alexander Haydon richarah
Johnny Nguyen johnnyhn
David Kaasen davidk
Lise Ullevållseter lisebul
Jonas Brunsvik jonasbru
Berit Tjøtta beritrt
Jesper Norsted jesperno

062 Halvårsmøte 2020-10-05

078 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

078.1 Ordstyrer

Nominert sondrhel, valgt ved akklamasjon.

078.2 Referent

Nominert omermb, valgt ved akklamasjon.

078.3 Tellekorps

Nominert thomawt, jonasbru og lisebul. Alle tre valgt ved akklamasjon.

078.4 Protokollunderskrivere

Nominert davidk og pederbs. Begge valgt ved akklamasjon.

093 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent ved akklamasjon.

131 Felles gjennomgang av referat fra forrige årsmøte

sondrhel går gjennom referat fra 24.02.2020.

144 Godkjenning av referat fra forrige årsmøte

Godkjent ved akklamasjon.

196 Felles gjennomgang av Styrets halvårsrapport

sondrhel går gjennom styrets halvårsrapport, se vedlegg 1. Høydepunkter er flytting og korona.

229 Godkjenning av Styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon.

264 Felles gjennomgang av Drifts halvårsrapport

pederbs går gjennom drifts halvårsrapport, se vedlegg 2. Høydepunkter er flytting og korona, og angripet på lommel i løpet av sommeren.

337 Godkjenning av Drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon.

382 Felles gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport, se vedlegg 3. Høydepunkter brudd i sommeren (03.05.2020).

408 Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon.

422 Godkjenning av forrige års regnskap

Dette er en gjennomgang av revisjonen utført av eirikwit. Godkjent ved akklamasjon.

459 Diskusjon og revisjon av årets budsjett

thomawt går gjennom budsjett, se vedlegg 4.

Budsjett endringer:

Inntekter: De samme.

Utgifter

Trivsel og arragementer er nå splittet til trivsel og arragementer og kurs

Trivsel og arragementer: Synket med 3000 kr. Dette er nå pizza, mat, drikke, snack, spill.

Kurs: Ny post med 2000 kr. Dette Ytgifter til kurs.

Daglig drift: økt med 2000 kr. Dette er nå kontorrekvissitter, kjøkkenartikler, rengjøringsmidler og vektøy.

517 Godkjenning av årets budsjett

Godkjent ved akklamasjon.

579 Forslag til rettskrivning av lov §4

sondrhel går gjennom endringsforslaget, sed vedlegg 5.

579.1 Endringer

Endring fra "de" til "dem".

579.2 Begrunnelser

Kasus, analyse av en Dragvoll student

579.3 Diskusjon

Litt diskusjon i rommet, mest spørmål angående kilde.

579.4 Godkjenning

Godkjent ved akklamasjon

629 Valg av styre

sondrhel går gjennom styrets arbiedsoppgaver.

629.1 Valg av leder

sondrhel går gjennom arbiedsoppgavene til leder.

Nominerte er eirikwit, sondrhel, emmalei. eirikwit ble valgt ved anonym avstemning.

629.2 Valg av kasserer

sondrhel går gjennom kassererens arbiedsoppgaver.

Nominert er richarah. Valgt ved akklamasjon.

629.3 Valg av styremedlemmer

Nominerte er lisebul, emmalei, alekskn, jonasbru, johnnyhn, jesperno. jonasbru og lisebul går da ut av tellekorps (ettersom de er nominerte). Nye nominerte er da torsteno og davidk. Godkjent ved akklamasjon.

Nye styretmedlemmer er da lisebul, emmalei, jonasbru, alekskn.

747 Valg av revisor

utgår, blir valgt kun på vårsemesteret.

783 Valg av valgkomité

sondrhel går gjennom valgkomités arbiedsoppgaver. omermb og sondrhel er nominert. Begge valgt ved akklamasjon.

892 Generaldebatt

(Uoppført ved innkalling)

892.1 Kan PVV bruke penger på undeholdningsartikler

eirikwit tar opp dette med innkjøp av undeholdningsartikler med tanke på at det ikke har vært noe tidligere.

Arragementer for:

 • PVV har en historie for av tilrettelegge for PVVere sine interesser, f.eks kjøp av ny utstyr til tedrikking.
 • andre foreninge kjøper inn undeholdningsartikler.
 • pga korona har vi penger til overs.

Arragementer imot:

 • PVV har aldri kjøp egne undeholdningsartikler, det har kun vært donert tidligere.
 • Vi burde ikke prøve å bruke penger kun for å bruke pengers skyld.

Forslag:

 • Kjøpe inn ettersom det trengs og kanskje sette det inn som et egen post i budsjettet.
  • Hvis det egen post så blir prioriterigen
 • Hvet slik artikkels skal det være en diskusjon om det er verd investeringer slik at det ikke kommer i veien for andre poster i trivsel og arragementer.
 • Disse kan tas opp som individuelle saker under styremøtene.

Beslutning:

 • Alle innkjøp behandles av styret fra før av. Vi er nå også åpne til å kjøpe inn undeholdningsartikler så lenge de ikke går over arragementer.

Vedlegg 1

Styrets Halvårsrapport

Har arrangert flytting av PVVs lokaler

Har gjort en rekke tiltak for å kunne holde åpent i disse tider

 • Maksgrense på antall personer i hvert rom
 • Wipes i hvert rom
 • Innsjekk og utsjekk på PVV

Har gått til innkjøp av en rekke ting

 • Utstyr til drift:
  • Harddisker til backup av principal
 • Bøker:
  • Category Theory in Context
 • Diverse:
  • Klokker til alle rom
  • Skrutrekker til våre bitssett
  • USB-hub til lading av telefoner
  • Ny bokhylle

Arrangert to driftkvelder

Har arrangert kurs om en rekke emner

 • Kurs i lavnivå programmering av chrivi
 • Kurs i Unity av sondrhel
 • Kurs i Python for SINTEF av pederbs

Har planlagt kurs for resten av semesteret

 • Kurs i kryptering og GPG av gunarre
 • Kurs i grafikk av alekskn
 • Kurs i React av camillamg
 • ITGK-teorikurs av eirikwit eller amundbk

Har arrangert en brettspillkveld og en hackekveld

Har sørget for at ryddedager blir holdt

Sendte inn samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret veldig sent

Ryddet opp i wikien

Har ordnet ordinær dørtilgang til Oppredningen for alle studenter

Vedlegg 2

Driftrapport V2020

Vedlegg 3

Det har vært et hendelsesrikt år på mange måter. Korona har stengt ned campus, PVV har flyttet og mange maskiner er flyttet. Naturlig nok har dette ført til utallige små sikkerhetshull, halvårsrapporten tar derfor kun for seg de sikkerhetshullene som ble utnyttet.

\subsection*{ Innbrudd 3. mai 2020 }

Søndag 3. mai 2020 ble vi oppmerksomme på et innbrudd på Lommel, vår daværende salt master. En dedikert rapport ligger på wikien. Drift fjernet viruset i løpet av kort tid, takk til alle som sto på.

For å være på den sikre siden ble salt aldri startet igjen på Lommel, Lommel er faset ut og alle root og brukerpassord byttet ut. I tilleg ble alle er oppfordret til å bytte private nøkler lagret på PVV og alle påvirkede maskiner ble restartet.

\subsection*{ Nye rutiner rundt sikkerhetskopiering }

Det ble nylig påpekt at PVV ikke har noen form for sikkerhetskopi utenfor serverrommet, CERT anser dette som et kritisk svakhet. For å fikse dette er det skaffet to 10TB disker tiltenkt offsite sikkerhetskopiering, disse vil settes i drift så snart noen i drift med tilgang til serverrommet har tid.

Tanken er at en disk går til leder og en til driftskoordinator, disse skal da oppdateres hhv. hver vår og høst. Dette er markert på diskene.

Vedlegg 4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DWETf4RqN8FRp4CEYeDZO1vvJP4CPiFWsTi2EzafCJk/edit

Vedlegg 5

 • §4
  • Preferanse: Dem som

- Styret har også til oppgave å [...] iverksette tiltak overfor de som ikke overholder reglementet. + Styret har også til oppgave å [...] iverksette tiltak overfor dem som ikke overholder reglementet.

Ble underkjent ved forrige halvårsmøte, men senere analyse av en Dragvoll student gjorde det klart at "dem" er den riktige formen å bruke i denne setningen. https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Praktisk-grammatikk/De_dem