Difference between revisions of "Halvårsmøte/2019V"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 55: Line 55:
  
 
=Felles gjennomgang av Styrets halvårsrapport=
 
=Felles gjennomgang av Styrets halvårsrapport=
torsteno går gjennom [https://www.pvv.ntnu.no/pvv/Styretsrapport/V2019 Styrets halvårsrapport]
+
torsteno går gjennom [[Styretsrapport/V2019|Styrets halvårsrapport]]
  
 
Det blir ekstra fokus på den tidligere bedpressen med Oath og den kommende turen til Oath sine kontorer
 
Det blir ekstra fokus på den tidligere bedpressen med Oath og den kommende turen til Oath sine kontorer

Revision as of 14:56, 31 December 2021

Halvårsmøte 2019-02-11

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Aleksander Knutsen alekskn
Amund Bergland Kvalsvik amundbk
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Karina Lofquist karingl
Robert Eric Maikher robertem
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno

Møtet er satt

Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Orstyrer: torsteno Referent: sondrhel Tellekorps: karingl, thomawt Protokollunderskrivere: karingl, eirikwit


Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

  • Innkalling ble sendt ut, men ble ikke like godt sett som ønsket

Felles gjennomgang av referat fra forrige årsmøte

torsteno går gjennom referat fra forrige årsmøte

Godkjenning av referat fra forrige årsmøte

Godkjent ved akklamasjon

Felles gjennomgang av Styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom Styrets halvårsrapport

Det blir ekstra fokus på den tidligere bedpressen med Oath og den kommende turen til Oath sine kontorer

amundbk tar opp årsaker til at forrige fadderperiode fikk lavt oppmøte

alekskn spør om hvor og hva som er i lageret til PVV, torsteno svarer

amundbk stiller spørsmål rundt lagerforholdene, torsteno forklarer situasjonen og tiltakene PVV og NVG gjør

amundbk nevner at medlemmer burde kunne kjøpe Dibler kreditt fra kontoen pvvstyret, torsteno mener at det burde være en mulighet etter at Dibler sin økonomi har stabilisert seg

Godkjenning av Styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Felles gjennomgang av Drifts halvårsrapport

Utsatt inntil videre grunnet manglende rapport

Driftskoordinator ikke til stede, rapport sendt på mail

robertem går gjennom Drifts halvårsrapport

Godkjenning av Drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Felles gjennomgang av CERTs halvårsrapport

Ikke tilstede

Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Underkjent ved akklamasjon

Godkjenning av forrige års regnskap

karingl presenterer forrige års regnskap

Generell forvirring rundt lave inntekter fra pant

Godkjent ved akklamasjon

Diskusjon og revisjon av årets budsjett

Trivselbudsjett 2000 NOK høyere enn tidligere, grunnet planlagt økt frekvens av arrangementer

amundbk påpeker høyt bankbudsjett, torsteno forklarer at PVV ønsker å bytte bank for å senke kostnader

amundbk påpeker av vi kan øke søknadsstøtte fra IDI for fadderperioden til 10 000 NOK

Godkjenning av årets budsjett

Godkjent ved akklamasjon

Diskusjon og eventuelt vedak av lovforslag

Forslag til endring av lov 4

Dagens lov

PVVs styre skal bestå av en leder, en kasserer og et antall styremedlemmer som bestemmes av halvårsmøtet. PVVs styre forestår den daglige drift av foreningen og administrerer dens aktiviteter. Styret har til oppgave å utarbeide og vedlikeholde et reglement for bruk av PVVs rom og utstyr. Styret har også til oppgave å kontrollere at reglementet blir overholdt, og eventuelt iverksette tiltak overfor de som ikke overholder reglementet. Styret avholder jevnlige styremøter. Referater fra disse skal publiseres uten unødig opphold.

Forslag til ny lov

PVVs styre skal bestå av en leder, en kasserer og et antall styremedlemmer som bestemmes av halvårsmøtet. PVVs styre forestår den daglige drift av foreningen og administrerer dens aktiviteter. Styret har til oppgave å utarbeide og vedlikeholde et reglement for bruk av PVVs rom og utstyr. Styret har også til oppgave å kontrollere at reglementet blir overholdt, og eventuelt iverksette tiltak overfor de som ikke overholder reglementet. Styret avholder jevnlige styremøter. Referater fra disse skal publiseres uten unødig opphold. Signaturrett gis til leder og kasserer individuelt, styret kan gi signaturrett til andre medlemmer ved behov.

Endring

"Signaturrett gis til leder og kasserer individuelt, styret kan gi signaturrett til andre medlemmer ved behov.” legges til på slutten av lov 4.

Begrunnelse

Formålet med lovendringen er å oppklare mulig fremtidig tvil rundt signaturrett. Dagens lover nevner så vidt jeg vet ikke signaturrett. Ifølge Brønnøysundregisteret utgår dette fra styret i felleskap og kan derfra gis til andre. I forbindelse med blant annet banker er det praktisk om leder og kasserer kan signere, dette er også vanlig i andre studentorganisasjoner.

Godkjenning

Godkjent ved akklamasjon

Valg av styre

Samtlige i gamle styret ble nominert av torsteno, karingl avlso

Valg av styre ved akklamasjon

Resultat:

  • andrph
  • eirikwit
  • robertem
  • sondrhel
  • torsteno
  • thomawt

Valg av revisor

thomawt nominerer seg selv som revisor

Godkjent ved akklamasjon

Valg av valgkomité

amundbk nominerer amundbk og karingl som valgkomité

Godkjent ved akklamasjon