Halvårsmøte/2019H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 20:52, 7 October 2019 by Omermb (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøtet 7.10.2019

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Sindre Herstad sindher
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Robert Eric Maikher robertem
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Harry Bothen harrybo

Møtet ble satt 18:17

Valg av ordstyrer

torsteno stilte til valg

torsteno ble valgt ved akklamasjon

Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Referent: omermb

Tellekorps: thomawt & alekskn & andrph

Protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon

Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet

Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjent ved akklamasjon

Gjennomgang av styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom styrets halvårsrapport

Godkjenning av styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Drifts halvårsrapport

perderbs går gjennom drifts halvårsrapport

Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden

Godkjennig av drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Valg av leder av CERT

torsteno går gjennom hva CERT er

torsteno stiller til valg

Godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)

Gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport

Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Godkjenning av regnskap for første halvår

thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår

Det ble diskutert saken om utgåtte seddler

Et medlem må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen

Diskusjon og revisjon av budsjett

Revisjon

Forslaget er å senke budkjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr

Annet blir økt med 500 kr

Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs

Daglig drift økt med 500 kr

Lagt til fadderperiode med 10 000 kr

Diskuterte å redusere forventede inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr

Senker abbonementer til 500 kr

Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr

Diskuterte nye inntektskilder

Ved f.eks. spons

Her ble SiT og IDI nevnt

Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk

Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder

Godkjenning av revidert budsjett

Godkjent med akklamasjon

Generaldebatt

Deltagelse i Pride

Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrangeres av et politsk organisasjon)

Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.

Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride.

Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.

Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og liknende

Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap

Det står: " for å bli medlem kreves:

  • at man må har datainteresse og og dere bruke
  • at man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer
  • styret kan med skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap

"

Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men fortsatt er relevante PVV medlemmer

Det ble utfordret at dette tas opp som forslag til lovendring før det neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1


Ønsker PVV vipps?

Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter

Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps

Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styre/halvårsmøte

Generaldebatt, vil vi ha det?

Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre

Valg av nytt styre

Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på halvårsmøtet

torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)

Valg av leder

sondrhel ble nominert

sondrhel ble valgt ved akklamasjon

Valg av kasseser

thomawt ble nominert

thomawt ble valgt ved akklamasjon

Valg av styre

omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)

Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert, forslaget ble underkjent

Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)

omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt

Valg av valgkomite

torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe)

sindher, torsteno ble nominert

sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon

Møtet heves