Halvårsmøte/2019H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 21:26, 7 October 2019 by Omermb (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøtet 7.10.2019

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Sindre Herstad sindher
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Robert Eric Maikher robertem
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Harry Bothen harrybo

Møtet ble satt 18:17

Valg av ordstyrer: torsteno stilete til valg

torsteno ble valgt ved akklamasjon

Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere: omer stilte til valg,

referent: omermb, tellekorps: thomawt & alekskn & andrph, protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon

Felles gjennomgan av referat fra forrige halvårsmøtet

Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet

godkjent ved akklamasjon

Gjennomgagn av styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom styrets halvårsrapport

Godkjenning av styrets halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Drifts halvårsrapport

perderbs går gjennom drifts halvårsrapport Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden

Godkjennig av drifts halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Valg av leder av CERT

torsteno går gjennom hva CERT er torsteno stiller til valg godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)

Gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport

Godkjennoing av CERTs halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Godkjenning av regnskap for føste halvår

thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår Det ble diskutert saken om utgåtte seddler Et medlemm må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen

Diskusjon og revisjon av budsjett

Revisjon

Forslaget er å senke budkjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr Annet blir økt med 500 kr Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs daglig drift økt med 500 kr lagt til fadderperiode med 10 000 kr Diskuterte å redusere inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr Senker abbonementer til 500 kr Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr

Diskuterte nye inntektskilder

ved f.eks. spons Her ble SiT og IDI nevnt Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder

Godkjenning av rividert budsjett

godkjent med akklamasjon

Generaldebatt

Deltagelse i Pride

Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrengeres av et politsk parti) Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer. Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride. Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak. Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og lignende

Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap

Det står: " for å bli medlem kreves:

  • at man må har datainteresse og og dere bruke
  • at man ar/har vært tilknyteet NTNU eller de tilstøtende miljøer
  • styrer kan med skjønn godkjenne/nekte godkjet medlemskaper

" Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men er forsett relevante PVV medlemmer Det ble utfordret at detta tas opp som forslag til lovendring før neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1


Ønsker PVV vipps

Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styret/halvsårmøtet

Generaldebatt, vil vi ha det

Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre

Valg av ny styre

Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på havlårsmøtet torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)

Valg av leder

sondrhel ble nominert sondrhel ble valgt ved akklamasjon

Valg av kasseser

thomawt ble nominert thomawt ble valgt ved akklamasjon

Valg av styre

omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget) Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert , forslaget ble underkjent Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult) omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt

Valg av valgkomite

torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe) sindher, torsteno ble nominert sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon

Møtet heves